Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 3. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/vjx-vdvv-hyd

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Etwinning

Özet : A presentation about eTwinning, a collaborative platform that enables 2 or more schools from the European Union and/or member countries to jointly develop and run a project on an issue agreed upon by the partners via the internet.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/szr-qcnz-pxo

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Yeni Nesil Öğrencilerle Yapılan Okul İçi Çalışmalar

Özet : Sunum, günümüz çocuklarının değişen becerileri üzerine gözlemlenen davranışlarıyla ilgili olarak interaktif paylaşımlar içermektedir.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mdo-jwhz-gvg

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Dünya Barışı Ve Empati

Özet : Barışı arzuluyoruz, barışı istiyoruz. Ancak bireysel ve toplumsal boyutta halen kutuplaşmalar, çatışmalar ve savaşlar devam ediyor. Savaş ve barışın diyalektiğinde empati, savaş ve barışın birbirini beslemesinin önüne geçecek kavramlardan biridir. Bu noktada "empati" kavramının dünya barışındaki öneminin dönüştürücü etkisi ele alınacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ngx-nmoi-dmh

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Özet : Kim için yazıyoruz? Eğer çocuklar için yazmak istiyorsak... Yazarı diğerlerinden ayıran nedir? 7 öykü yolu, 6 kutucuk tekniği ile çocukları yazmaya ve okumaya teşvik edecek yaratıcı etkinlik örnekleri.

Seviye : Okul Öncesi

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kcw-kuxt-ghm

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Sözde Değil Gerçek Özne Olmak

Özet : Öğrenme sürecinde öğrencinin özne olması ile ilgili öğrenci çalışmalarından videolar, görseller ve fotoğraflar yer alacak. Yapılan işten etkilenen (sözde özne)değil, işi yapan(gerçek özne) olmaları yönünde öğrencilerle nasıl çalışmalar yapılabileceğinin örnekleri yer alacak.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wuk-wkkh-rnb

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : İSTEK Kütahya Ortaokulu Erasmus Projesi

Özet : İSTEK Kütahya Ortaokulunun yürütmekte olduğu Smart Schools to Boost Students Motivation isimli Erasmus+ Projesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xam-jkkm-hxe

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Sorgulamayı Planlama Ve Uygulama

Özet : Bu sunumda sorgulama adımları, hedef ve soru üretme, bilgilerin nasıl kullanılacağı, eyleme geçme, üniteyi genişletme, sonuca ulaşma kavramları ele alınacaktır.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/muh-fxxk-zja

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Biyoçeşitlilik Laboratuvarı Arazi Çalışmaları

Özet : 9. sınıflarda biyoçeşitlilik konusu genelde sene sonuna doğru anlatılmaktadır ve laboratuvarda pratik çalışmaları ya mikroskobik düzeyde ya da makroskobik olarak modeller üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak biyoçeşitlilik açısından yapılacak olan doğru uygulama arazi çalışmalarıdır. Lise düzeyinde laboratuvardaki uygulamaların yanı sıra biyoçeşitlilik konusunda yapılabilecek arazi çalışmaları öğrencilere biyolojinin gerçek hayatta da uygulaması olduğunu ve hayatın içinden bir kesit olduğunu da gösteren çalışmalardır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/isc-uyjx-sta

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Girişimcilik Ve İnovasyon

Özet : Öğrencilerin kariyer arayışlarında olumlu davranışları destekleyen ve iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla, yenilikçi düşünme tarzını benimsemelerini teşvik eden etkinlikler hakkında bir paylaşımdır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xgd-cwbk-rkt

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Çocuk Yogası Etkinlikleri

Özet : Anaokulu ve ilkokul seviyelerine uygun nefes çalışmaları, asanalar, etkinlikler, video ve fotoğraflar ile ders planı örnekleri.

Seviye : Anaokulu - İlkokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ckx-haof-iqs

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Metaverse İle Dönüşen Eğitim

Özet : İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi, beraberinde gerçek hayatın günlük pratiklerinin de birer birer dijitalleşmesine neden olmuştur. Sosyalleşmenin dijitalleşmesi ise özellikle ikinci kuşak internet olarak anılan Web 2.0 sonrası hız kazanmıştır. Günümüzde eğitimin niteliği, bilgiye erişim imkanı ve sürekli öğrenme ihtiyacının artması, eğitimde yeniden yapılanmayı gerektirmektedir. Özellikle geleneksel yöntemden (nesnelci yaklaşım) kaynaklanan bir çok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla internet teknolojilerinden yararlanılarak yapıcı yaklaşımın etkili bir şekilde öğretme öğrenme süreçlerine nasıl yansıtılacağı tartışılmaktadır. Bu amaçla yapıcı yaklaşım, internet destekli öğrenme ve internet destekli yapıcı öğrenme ortamları arasında en örtüşen eğitim öğretim ortamı e-öğrenme, elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretim denilebilir. Örgün öğrenimden en büyük farkı zaman, mekan ve süre sınırı olmamasıdır. E-öğrenme, dijital ortamda aktarılır ve internet olan her yerden erişim sağlanabilir. Ancak eğitmenler için geleneksel olan ders içeriğini çevrimiçi ortama aktarmak zordur. Bu zorluğun en önemli etkenleri arasında sosyalleşememe ve yüz yüze kadar etkili olamama gibi durumlar yaşanmaktadır. Bu sorunları aşmak içinse Meta evren aracılığıyla bir çözüm yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan meta evreni eğitimde öğrenme ortamlarıyla bağdaştırarak e-öğrenme ortamlarına entegre edilmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerine yönelik akademik ve uygulamalı derslerde meta evrenle öğrenmenin daha etkili olması için hangi programların kullanabileceği ve ders planlarının nasıl hazırlanabileceği hakkında konferansa özel oluşturulacak meta evren üzerinden uygulamalı olarak sunum gerçekleştirilecektir.

Seviye : İlkokul, Ortaokul, Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/qxb-ryga-arx

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Prodigies Eğitimi İle Nota Öğreniminin Kolaylaşması Ve Standalone Plana Uyarlanması

Özet : Bilhassa IB/PYP eğitimini model almış okullarımızda Prodigies eğitim sisteminin kullanılması hem müzik öğretmenlerinin bilgi birikimini güncelleyecek hem de çocukların eğlenceli bir öğrenim sistemiyle büyük bir repertuvara sahip olmalarını sağlayacaktır. Eğitim modelinde kullanılan Desk Bells enstrümanlarıyla çalınan repertuvar ile öğrenenlerin edindikleri teknik sayesinde, piyano başta olmak üzere ukulele, perküsyon aletleri, recorder ve melodika gibi birçok enstrümana entegre oluşları daha kolay hale gelmektedir. Sunumda eğitim modelinin nasıl olduğu ve öğrencilerin üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

Seviye : Anaokulu İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/cyn-dpsp-vby

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Kimya Dersi Öğretim Stratejileri, Yöntemleri Ve Ders İçi Uygulama Örnekleri

Özet : Kimya dersi kazanımlarının öğrenciler tarafından kolayca öğrenilebilmesi ve davranışa dönüştürülebilmesi için ders içinde uygulanacak yöntemlerin ve uygulamaların önemi çok büyüktür. Yöntemlerin çeşitliliği, farklı kazanımlara dair farklı uygulamalara yer verilmesi, öğrencilerdeki bireysel farklılıkların ve ilgi düzeylerinin dikkate alınarak ön hazırlıkların yapılması önemlidir. Sunumda örnek çalışmalara dair paylaşımlarda bulunulacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/cud-smdn-jex

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Fen Bilimleri Dersinde Oyunlaştırma

Özet : Eğitimde oyunlaştırma öğrencilerin ilgi, motivasyon ve derse katılımını artırmak amacıyla derslere rekabet ruhu katacak puan, rozet, seviye, liderlik tablosu vb. şeklinde tasarlanan materyallerin öğretim etkinliklerine aktarılması olarak düşünülebilir. Fen Bilimleri dersinde öğrencilerin derse daha aktif ve eğlenerek katılmalarını sağlamak için oyunlaştırılmış ders planı hazırlanmak oldukça önemlidir. Sunumumuzda öğretmenlerimize oyunlaştırılmış ders planının nasıl hazırlanacağı ve örnek bir ders planı üzerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği vurgulanacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/woz-gixf-usu

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Türk Edebiyatında Mit Ve Motifin Günümüz Toplumuna Etkisi

Özet : Mit, çok eski zamanlarda yaşamış olan ulusların inandıkları Tanrı’ların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayatından bahseden hikâyelerdir. Her toplumun kendine özgü bir mit macerası vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mit toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. Destanlarda bu mitolojik ögelere çok sık rastlanır. Mitleri inceleyen bilim dalına ise mitoloji denir. Mitoloji, toplumu derinden etkileyen olayların halk arasında anlatılmasıyla ortaya çıkmaktadır. İnsanlar çözemedikleri, anlayamadıkları ya da bilmedikleri özelliklere olağanüstü bir özellik katma eğilimi içindedir. Bu durum toplumların yaşamlarında bir alışkanlık haline gelmiştir. Mitoloji oluştuğu dönemlerde de insanlar çevreyi anlayacak bilgi birikimine sahip değildir. Burada da düş ve hayaller devreye girer. Sunumda "Türk Edebiyatında Mit ve Motifin Günümüz Toplumuna Etkisi" ele alınacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/btb-ohmf-bgn

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Özne Olan Öğretmenler- Özne Olan Öğrenciler

Özet : Bu oturumda katılımcı öğretmenlerimiz ile birlikte özne olma kavramı üzerine birlikte dönüşümlü düşünme fırsatı bulacağız. Öğrencilerimizin öğrenimlerinde söz hakkına sahip olmalarını ve öğrenimlerini sahiplenmelerini nasıl sağlayabiliriz? sorusu hakkında paylaşımlarda bulunacağız. Katılımcılar aynı zamanda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programının (IB PYP) Özne Olma kavramı ile ilgili yayımladığı belli başlı belgeleri de inceleme fırsatı bulacaklar.

Seviye : Anaokulu-İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bcj-gsdv-hms

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Oyunlarla Türkçe

Özet : Oyun, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve öğrencilerin öğrenmesini de destekleyen bir unsurdur. Aynı zamanda oyun bireyin hiçbir kısıtlama olmaksızın kendini, çevresini ve farklı dünyaları keşfetmesine yardımcı olan doğal bir öğrenme ortamıdır. Amaç; Türkçenin zenginliklerini öğretmek, yaratıcılık becerisini geliştirerek takım halinde farklı ve özgün ürünler ortaya çıkarma konusunda öğrencilerimizi desteklemektir.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation