Sunum Değerlendirme/Presentation Evaluation


Sunumun amacı ve hedefleri net bir şekilde tanımlanmıştı.
The purpose and objectives of the presentation were clearly defined.

Sunumun içeriği açık ve anlaşılırdı.
The content of the presentation was clear and understandable.

Sunum beklentilerimi karşılayabilecek ve kolayca uygulamaya geçirilebilecek düzeydeydi.
The presentation was at a level that could meet my expectations and be easily put into practice.

Konuşmacı konusuna hakim ve bilgiliydi.
The speaker was well-versed and knowledgeable.

Konuşmacı bilgisini aktarmada başarılıydı.
The speaker was successful in conveying her/his knowledge.

Bu sunumu diğer çalışma arkadaşlarınıza tavsiye eder miydiniz?
Would you recommend this presentation to other colleagues?

Eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
Is there anything you want to add?