SSS / FAQ


İSTEK'li Öğretmenler Paylaşım Konferansı, 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü çevrim içi olarak gerçekleşecektir.
ISTEK Teachers Sharing Conference will take place online on Saturday, August 17, 2022
Konferansa İSTEK Okulları yönetici ve öğretmenleri katılacaktır.
İSTEK Schools administrators and teachers will attend the conference.
Konferanstaki sunumlar İSTEK Okulları koordinatörleri ve öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Ayrıca alanında uzman konuk konuşmacıların sunumu ana oturum olarak yapılacaktır.
The coordinators and teachers will make presentations at the conference of İSTEK Schools. In addition, the presentations of guest speakers who are experts in their fields will be made in the main session.
Sunumlarda katılımcı sınırı yoktur.
There is no participant limit for presentations.
Sunumlara önceden kayıt yaptırmanız gerekmemektedir. Sitede kayıt bölümünde yer alan linklere tıklayarak katılabilirsiniz.
You do not need to pre-register for the presentations. You can join by clicking the links in the registration section of the site.
Lütfen "İletişim Formu"nu doldurunuz. Ya da paykon@istek.k12.tr ye email atınız.
Please fill in the "Contact Form". Or send an email to paykon@istek.k12.tr.