Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Ana Konuşmacılar

Canlı yayın linki: : https://istek.link/paykonufuktarhan

Oturum / Session : Ana Oturum / Main Session

Saat / Time : 10.00-11.00

Konu / Subject : Çağa Uyumlanma ve Uzgörü

Seviye / Level : Tüm Kademeler

Canlı yayın linki: : https://istek.link/paykonemrahsgurkan

Oturum / Session : Ana Oturum / Main Session

Saat / Time : 16.00-17.00

Konu / Subject : Modern Zamanlar ve Dünden Bugüne Değişen Beklentiler

Özet / Summary :

Seviye / Level : Tüm KademelerKonuşmacılar

Toplantı Linki : meet.google.com/gau-ykpm-gxm

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Fizikte Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Özet : Sunumda "fizikte doğru bildiğimiz yanlışlar" ele alınmaktadır. (Bir şeffaf silindirik kap alıp, yandan eşit büyüklükte üç deliği eşit aralıklarla deldikten sonra delikleri lastik tıpa ile tıkayalım ve su ile dolduralım. Lastik tıpaları aynı anda açarsak, hangi delikten çıkan su en uzağa giderek masaya dökülür? Bir yaprak üfleme aleti ile havuç, salatalık ve patlıcanı havada dengede tutabilir miyiz? Özdeş az şişmiş balon ile çok şişmiş balonun iç basınçlarından hangisi büyüktür?)

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/vjx-vdvv-hyd

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Etwinning

Özet : A presentation about eTwinning, a collaborative platform that enables 2 or more schools from the European Union and/or member countries to jointly develop and run a project on an issue agreed upon by the partners via the internet.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wzw-rbye-iqa

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Kara/Yamalı Şiirler

Özet : Öğrencileri şiirle buluşturmayı keyifli hale getiren, şiirin hem okuyucusu hem yaratıcısı olmayı tattıran eğlenceli bir etkinlik. Ünlü şairlerin dizelerini bir araya getirip ondan yeni bir şiir ortaya çıkarma oluşturulan yeni şiirden de bir şiir yaratma etkinliğini birleştiren bir çalışma olacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/szr-qcnz-pxo

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Yeni Nesil Öğrencilerle Yapılan Okul İçi Çalışmalar

Özet : Sunum, günümüz çocuklarının değişen becerileri üzerine gözlemlenen davranışlarıyla ilgili olarak interaktif paylaşımlar içermektedir.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/srv-vwam-oix

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ve PYP’de Eylem

Özet : Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. Ocak 2016'da yürürlüğe girmiştir. Bu sunumda PYP'de eylemi, SKA ile sorgulama programımızı nasıl bir araya getirdiğimizi ve çalışma örneklerini inceleyeceğiz. Öğretmenlerin faydalanabilecekleri kaynakları paylaşacağız.

Seviye : Anaokulu-İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mdo-jwhz-gvg

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Dünya Barışı Ve Empati

Özet : Barışı arzuluyoruz, barışı istiyoruz. Ancak bireysel ve toplumsal boyutta halen kutuplaşmalar, çatışmalar ve savaşlar devam ediyor. Savaş ve barışın diyalektiğinde empati, savaş ve barışın birbirini beslemesinin önüne geçecek kavramlardan biridir. Bu noktada "empati" kavramının dünya barışındaki öneminin dönüştürücü etkisi ele alınacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zpm-owar-xkz

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Oyunlarla Öğren

Özet : Sunumda, "Okul öncesinde oyunun önemi nedir?", "Oyun hayatımızı ne derecede etkiler? İçeriği nedir?" ve "Okul öncesinde oyun nasıl uygulanır?" sorularına yanıt aranacak ve örnek uygulama yapılacaktır.

Seviye : Okul Öncesi

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ngx-nmoi-dmh

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Özet : Kim için yazıyoruz? Eğer çocuklar için yazmak istiyorsak... Yazarı diğerlerinden ayıran nedir? 7 öykü yolu, 6 kutucuk tekniği ile çocukları yazmaya ve okumaya teşvik edecek yaratıcı etkinlik örnekleri.

Seviye : Okul Öncesi

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nih-nyye-nuf

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Hacking Human

Özet : To whom do we unknowingly open the door of our home with the digital age and new technologies? How safe is our mobile phone, computer or even smart TV? Everyone has come across the same news and recommendations on the Internet and on television. So how can we be ready for the danger without really recognizing it? In this presentation, we will take a journey into the brain of a hacker while examining the dangers we may encounter in the virtual world and ways to protect our privacy.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kcw-kuxt-ghm

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Sözde Değil Gerçek Özne Olmak

Özet : Öğrenme sürecinde öğrencinin özne olması ile ilgili öğrenci çalışmalarından videolar, görseller ve fotoğraflar yer alacak. Yapılan işten etkilenen (sözde özne)değil, işi yapan(gerçek özne) olmaları yönünde öğrencilerle nasıl çalışmalar yapılabileceğinin örnekleri yer alacak.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wuk-wkkh-rnb

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : İSTEK Kütahya Ortaokulu Erasmus Projesi

Özet : İSTEK Kütahya Ortaokulunun yürütmekte olduğu Smart Schools to Boost Students Motivation isimli Erasmus+ Projesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/jtq-zrxe-eey

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Tarım Ürünlerinin Tarihsel Yolculuğu

Özet : Çalışmada günümüzde vazgeçemediğimiz bazı ürünlerin anavatanlarından dünyaya yayılış öyküsüne değinilecektir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bvq-znwa-kzo

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Fizik Ve Coğrafya Disiplini Açısından Deprem Dalgaları.

Özet : Tektonik depremler sırasında ortaya çıkan yüzey ve cisim dalgaları, bulundukları ortamın jeolojik özelliklerine göre farklı etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, fiziksel açıdan deprem dalgalarının oluşumu ve coğrafi ortamda oluşturdukları etkileri iki disiplini bir araya getirerek incelenecektir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kte-nthz-yoy

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : "Anaokulunda Eylem Dolu Bir Yıl"

Özet : Sunum, İSTEK Kemal Atatürk Anaokulunda eğitim alan 6 yaş öğrencilerinin yıl boyunca sorgulama yaptıkları farklı PYP temaları ile ilgili gerçekleştirdikleri eylemlerden örnekleri kapsamaktadır.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/vcj-nxtn-kbe

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Lise Radyosu Kurulumu Ve Yönetimi

Özet : Lisemizde bir radyo kurarak öğrencilerimize eğlenceli bir etkinlik aracı sağlayabilir hem de kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratabiliriz.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/itn-wext-wxw

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Growing International Mindedness in kindergarten

Özet : Around The World is a 9 weeks transdisciplinary project. It starts with the introduction of 7 continents and the story with Flat Stanley. Teacher send off Flat Stanley to travel the world and Flat Stanley reports back his adventures at the end of each week. Every week, students are immersed in one of the countries in each continent through language, music, art, dance and food. Students also have the chance to connect with schools around the world for cultural exchange during the project period. At the end, students return back to Turkey and make reflections of their learnings.

Seviye :

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/jxi-dhoo-irq

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Sınavlara Hazırlık Sürecinde Öğrenme Beslenme İlişkisi

Özet : Fizyolojimizi etkileyen her şey psikolojimizi de etkilemektedir. Öğrencilerimiz sınavlara hazırlanırken çağımızın getirdiği düzen içerisinde beslenme kısmını ihmal etmekte ve bu ihmal sınav başarılarını da etkilemektedir. Sunum, içerisinde süreç ile ilgili önerileri barındırmaktadır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xam-jkkm-hxe

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Sorgulamayı Planlama Ve Uygulama

Özet : Bu sunumda sorgulama adımları, hedef ve soru üretme, bilgilerin nasıl kullanılacağı, eyleme geçme, üniteyi genişletme, sonuca ulaşma kavramları ele alınacaktır.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/gro-rcsx-pjv

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Yogaletes

Özet : Pilatesin omurga ve karın merkezli hareketleri , yoganın ise denge ve nefes odaklı asanaları vardır. Yogalates; bu iki sağlıklı öğretiyi tek bir potada eriten özel bir çalışma biçimidir. 11-18 yaş ergenlik dönemi olarak geçen bu yıllarda, kızlarda ve erkeklerde hem fiziksel hem psikolojik değişikler yaşanmaktadır. beden yapısındaki evrilme ve değişim bu dönemde de devam ettiği için, iskelet sisteminin en iyi şekilde korunması, beslenmesi ve yapılandırılması gerekmektedir. Sürdürebilir bir vücut için bu dönemde yapılacak fiziksel aktiviteler, beden sağlığı ve doğru vücut postürü hakkında farkındalık yaratmak için kilit rol oynamaktadır. Not: Sunum, uygulamalı olacaktır. Katılımcılar, spor yapmaya uygun kıyafetli ve egzersiz matı ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/drv-igrt-zcn

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Ne Kadar Dikkatliyiz?

Özet : Sunum, dikkat ve dikkat çeşitleri hakkında kısa bilgi ve interaktif alıştırma içermektedir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ymt-iucm-jag

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Yabancı Romanını Yaratıcı Okuma Çalışması

Özet : Eleştirel okuma öğrenciye okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırırken aynı zamanda öğrenciyi yaşama hazırlamalı, yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamalı, yeniyi yaratmak için gereken özgüveni geliştirmelidir. Bu amaçla uygulanabilir sınıf içi pratiklerle daha geniş bakış açısıyla öğrenciye kendi görüşlerini geliştirmeyi amaçlayan bir okuma etkinliği örneğini sizlere sunacağım. Bu çalışmamızda öğrencilerin okuma etkinliğine katılımlarında önemli bir gelişme olduğu, öğrencilerin motivasyonunun yükseldiği ve öğrencilerin performansını olumlu etkilediği görülmüştür.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/muh-fxxk-zja

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Biyoçeşitlilik Laboratuvarı Arazi Çalışmaları

Özet : 9. sınıflarda biyoçeşitlilik konusu genelde sene sonuna doğru anlatılmaktadır ve laboratuvarda pratik çalışmaları ya mikroskobik düzeyde ya da makroskobik olarak modeller üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak biyoçeşitlilik açısından yapılacak olan doğru uygulama arazi çalışmalarıdır. Lise düzeyinde laboratuvardaki uygulamaların yanı sıra biyoçeşitlilik konusunda yapılabilecek arazi çalışmaları öğrencilere biyolojinin gerçek hayatta da uygulaması olduğunu ve hayatın içinden bir kesit olduğunu da gösteren çalışmalardır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bbt-ijzd-nbe

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Öğretmenin İyi Olma Hali: Öğretmenlikte Öz-Şefkat

Özet : Öz-şefkatin tanımı, öz-şefkatin bileşenleri ve öz-şefkat uygulaması/pratiği içerir. Bakım verenler arasında yer alan öğretmenlik mesleğinde, öğretmenin kendisiyle kurduğu ilişkinin, kişisel iyi olma haline ve paralelinde öğrencilerine ayna tutan, yansıyan yönüne dair paylaşımların yer alacağı bir oturum olacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/esu-hvwq-fvj

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : İngiliz Parlementer Stili Münazara Ve Münazara Takımı Yönetimi

Özet : Münazara, öğrencilerin çeşitli konularda bilgi birikimini, hitabet ve iletişim kabiliyetlerini, hızlı düşünme ve karar alma yeteneklerini yarıştırdığı bir ikna oyunudur. Münazara 200 yıldır dünyanın tüm büyük üniversitelerinde en entelektüel etkinlik olarak kabul görmekte ve bakanların, başkanların oyunu olarak nitelendirilmektedir. Dünya genelinde iki münazara stili bulunmaktadır. Bunlar: İngiliz Parlementer Stili ve Dünya Okulları Stilidir. Dünya Okulları Stili ismini, uluslararası lise seviyesi takımlarının ülkeleri için yarıştıkları WSDC (World Schools Debating Championships) turnuvasından alır. Türkiye genelinde “lise stili” olarak da bilinir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan münazara stili “İngiliz Parlementer Stili” olmuştur. Bu sunumda “İngiliz Parlementer Münazara Sistemi” hakkında bilgi verilecek; format, görevler ve kurallar açıklanacaktır. Devamında “Yeni siteme göre bir münazara takımı nasıl hazırlanmalı?” ve “Modern formatta tartışılan konuları nelerdir?” soruları cevaplanacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xsc-ygma-duc?authuser=0

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Bir Sorgulama Ünitesinin Planlama Ve Uygulama Süreci

Özet : Bir sorgulama ünitesinin planlanma sürecinin paylaşılması ve uygulama kısmındaki yöntem, teknik ve yaklaşımların örneklerle anlatılması.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mwo-cwko-jub

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Beden Eğitimi Dersi ve IB PYP

Özet : Beden Eğitimi Dersi ile PYP kazanım ve becerilerinin Olimpik spor branşları ve olimpizm felsefesi ile örtüşmesi. Katılımcılar IB PYP ile olimpik branşların birlikteliği hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nrm-bxte-skv

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Every Learner Is Unique: Differentiation In The PYP Classroom

Özet : The presentation will focus on how to deliver interconnected activities based on student requirements in order to ensure that all students have a similar understanding of a skill or concept. Examples and strategies will be demonstrated to guide teachers in successfully implementing differentiation.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/isc-uyjx-sta

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Girişimcilik Ve İnovasyon

Özet : Öğrencilerin kariyer arayışlarında olumlu davranışları destekleyen ve iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla, yenilikçi düşünme tarzını benimsemelerini teşvik eden etkinlikler hakkında bir paylaşımdır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xio-vyxm-jnu

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Neden Crossroads?

Özet : Crossroads derslerinde 2 farklı dilin bilgi ediniminde araç olarak kullanılması ve özellikle küçük yaş gruplarında odaklanabilme süresinin kısa olmasından dolayı konuşmacının değişmesinin öğrencinin öğrenme sürecine olan olumlu etkisi. Fen bilgisi/ sosyal bilgiler/ matematik derslerinde işlenen konularda yabancı kaynakların yüksek kalitede ve profesyonellikte içerik üretmesi ve İngilizce öğretmenlerinin bu içeriklere ulaşımının ders içeriğine olan pozitif katkısı vb içerikli bir sunum olacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nie-yagh-tpr

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Planlamadan Uygulamaya PYP Sergisi

Özet : PYP Sergisi öğrencilerin ilköğretim yaşantılarının 4. yılında, hayat boyu birer öğrenen olduklarını kanıtladıkları bağımsız olarak araştırma yaptıkları ve eyleme geçtikleri yaklaşık 6-19 haftalık bir süreçtir. Öğrenciler seçtikleri bir konuda arkadaşları ile grup içinde çalışarak, araştırma yapar bilgi edinirler. Araştırma sonuçlarından edindikleri bilgiyi sunarlar. Öğrendikleri sonucunda çevreleri için faydalı olacak bir eylem tasarlarlar. Seçtikleri eylemi hayata geçirirler. Öğrencilerin arkadaşları ile işbirliği içinde araştırma yaptığı bu süreçte IB Öğrenen profili özellikleri ve öğrenme yaklaşımları becerileri sergilemeleri beklenir. Öğrenciler süreç boyunca kendilerini değerlendirir, daha iyi olmak için kendilerine hedef koyarlar. Bu sürecin sonunda okulca belirlenen PYP sergi zamanında bu çalışmalara dair kanıtları, nasıl araştırma yaptıklarını, nasıl eyleme geçtiklerini ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine sunar ve PYP sergi sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu sunumda dinleyicilerle PYP Sergisini 4. kez uygulayan okulumuzun PYP Sergi sürecini planlamadan uygulamaya örneklerle paylaşacağım.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kpx-pnrt-xkz

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Sosyal Bilgiler Dersinde Almanya Örneği

Özet : Küresel bir köy haline gelen dünyamızda sosyal bilgiler dersine ait yurt dışındaki uygulamaların içeriklerinin incelenmesinin hem öğretmenler açısından hem de öğrenciler açısından ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmamızda da örnek olarak incelenen Almanya’nın Mannheim kentindeki sosyal bilgiler dersi sürecine ait program ve uygulama içeriklerinin öğretmenlerle paylaşılması sağlanacaktır. Almanya’daki öğretmenlerle yapılan bireysel görüşmelerle temin edilen örnekler ve öğretmen deneyimleri de paylaşılacaktır. Öğretmenlerin bu sunum sonrasında kendi branşlarına ait yurt dışında yapılan çalışmaları yakından görme, farklı bir kültüre ait içerikleri inceleme ve kendi ders içeriklerine de yönelik ilham vereceği umulmaktadır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xxb-hmqp-afh

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Etwinning

Özet : eTwinning platformunda yapılacak projelerin ve platformun tanıtımı

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xgd-cwbk-rkt

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Çocuk Yogası Etkinlikleri

Özet : Anaokulu ve ilkokul seviyelerine uygun nefes çalışmaları, asanalar, etkinlikler, video ve fotoğraflar ile ders planı örnekleri.

Seviye : Anaokulu - İlkokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/irc-bkbm-zch

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : ‘Hücre ve Bölünmeler’ Ünitesinin REACT Stratejisiyle Öğretimi

Özet : Yaşam Temelli Öğrenme (YTÖ), öğrenen bireyler olarak öğrencilerin yaşamlarında karşılaştıkları gerçek olaylardan yola çıkarak zihinlerinde oluşturdukları bağlamlar sayesinde deneyim/tecrübe kazanmalarına, ayrıca onların doğal ortamlarında anlamlı ve kalıcı öğrenme gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle doğal ortamda öğrenme gerçekleşmiş olmakta ve edinilen yeni bilgiler ve öğrenme anlamlı ve kalıcı olabilmektedir. Öte yandan YTÖ modelinin kullanımıyla, öğrencilerin konuları zihinlerinde yapılandırmaları, konu yönelik ilgi, tutum, motivasyon ve başarılarını artırmaları, dahası bilimsel süreç becerilerine sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Yaşam temelli öğrenmenin öğretim ortamında REACT, 5E ve ChiK’in önerdiği dört aşamalı model gibi aktif öğretim yöntemleri ile uygulanabilmektedir. REACT stratejisi özünde ezbere dayalı öğretimi ortadan kaldırmayı, böylece öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesini hedefleyen etkinlikleri öğrenme ortamına katarak öğretim sağlama amacını taşımaktadır.

Seviye :

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dtc-bgyw-mro

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Beceri Değerlendirme Programı (Bedep) Değerlendirme Süreçlerinin Belirlenmesi Ve Takibi

Özet : BEDEP (Beceri Değerlendirme Programı); 21. Yüzyıl becerileri kapsamında tanımlanan Okuma Becerileri, Fen Okuryazarlığı, Problem Çözme Becerileri, Matematik Okuryazarlığı, Finansal Okuryazarlık gibi alanlarda öğrencilerin bilişsel becerilerini ölçmeyi planlayan bir programdır. BEDEP’in soru yazma ve değerlendirme süreçleri Webb’in Bilgi Derinliği taksonomisine göre yapılmaktadır. Soru yazım işlemlerinin ardından sorular yine Webb’in taksonomisine göre hiyerarşik olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflama ile öğrencilerin verdikleri yanıtlar ile düşünme düzeyleri eşleştirilebilmekte ve öğrencilerin hangi üst düzey düşünme becerisine sahip olduğu tespit edilebilmektedir.

Seviye : Lise/Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ysh-gwrv-qjs

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Anaokulu İngilizce Derslerine Yaratıcılık Penceresinden Bakmak

Özet : Anaokulu İngilizce öğretmenleri için tasarlanmış bu paylaşımda, yıl boyunca yapılan yaratıcı etkinliklerin planlanma aşaması, PYP sorgulama programı ile entegre edilmesi ve nasıl çeşitlendirilebileceğinden bahsedilecektir.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ben-ocma-gwa

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Kariyer Planlama Sürecinde Öğretmen-Öğenci ve 21.Yüzyıl Yetkinlikleri

Özet : Beklentiler, yüzyıl öğrenme çerçevesi, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin değerlendirilmesi ve araştırma örnekleri ele alınacak.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kzd-yesj-usy

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Çevrimiçi Öğrenci Gruplarını Etkin Hale Getirmek

Özet : Teknolojinin gelişimiyle beraber sanal takımlar birçok alanda yer edinmeye başladı. Öğrencilerin yüz yüze çalışmalarının önüne geçebilir mi? Bu sunumda öğrencilerin oluşturduğu sanal takım çalışmalarının daha etkili olması için hangi faktörler desteklenebilir ve geliştirilebilir, nelerin önüne geçilebilir siber aylaklık, Google etkisi gibi kavramları içine alarak örnekleriyle tartışılacaktır.

Seviye : İlkokul, Ortaokul, Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/vrv-dxef-kfb

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : PYP'de Sergi

Özet : PYP Sergisi bir bitirme projesidir. Sergi sürecindeki tüm öğrenciler, her sene 6 tema gördüler. 4. sınıf son temaya geldiklerinde 23 ayrı temayı öğretmenleriyle incelediler. Bu temada ise ana fikrinden tüm etkinliklerine ve eylem sürecine kadar her detayı kendileri tasarlar. Bu etkinlik öğrencilerin geliştirmeyi başardıkları tüm nitelikleri, okul toplumuna sergileyebilmeleri için bir fırsattır. Okulumuzda uygulanan PYP süreci bu sunumda aktarılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/afm-dqbh-xem

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Kim Olduğumuz

Özet : Kim olduğumuz temasına ait “bireylerin ihtiyaçları bireylerin sorumluluklarını belirler” anafikrini öğrenmeye dayalı 6 hafta süren eğitim yolculuğunun anlatılacaktır.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/tok-uczh-ykb

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Sınıf İçi Etkinliklerde Disiplinler Arası Uyarlama

Özet : Bu etkinlik sanat disiplinleri arasında uyarlama çalışmalarının nasıl uygulanabileceğine dair bir etkinliktir. Özelikle yaratıcı yazma etkinliklerinde kullanımı oldukça etkili olan bu etkinlikte belli bir sanat dalına ait bir yaratının başka bir sanat dalına dönüştürülmesi etkinliğin odak noktasıdır. Etkinlik dönüştürülecek disiplin hakkında bilgi verilmesi ve ardından uygulama şeklinde gerçekleştirilir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wcw-dvwy-kwg

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Kuantum Dolanıklılığı

Özet : Evrendeki her şey zıttı ile vardır. Pozitif ne kadar pozitife giderse, negatif o kadar negatife gider. Bu sunumda kuantum dolanıklılığı anlatılacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/upz-uwig-cgz

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Değerli Dünyam (Etwinning Projesi)

Özet : Öğrencilerimize olumlu insan ilişkilerini ve çevreye duyarlılığı bir yaşam felsefesi haline getirmeleri konusunda rehberlik etmeyi; öğrencilerimizin milli, manevi ve evrensel değerler ışığında edindiği bilgileri kalıcı hale getirmeyi hedeflediğimiz Değerli Dünyam isimli eTwinning projemize ait etkinlik örnekler, projemizin öğrenci - öğretmen ve okul düzeyindeki katkıları paylaşılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/gdh-qmkk-riu

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Futoshiki Ve Shikaku İle Matematik

Özet : Akıl oyunları uygulamaları öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirebilir, akademik başarılarına olumlu etkisi olabilir ve derse aktif katılımı sağlayabilir. Zekâ oyunları müfredatdaki birçok konulara yardımcı olmaktadır. Derslere entegre etme ve uygulama sürecinde zorluklarla karşılaşılabilir ama çalışma sonucunda güzel sonuçlar elde edilebileceğimizi düşünmekteyim. Sunumumun müfredat derslerine farklı uygulamalar getirmek isteyen öğretmenlere örnek olacağını düşünmekteyim. Bizler tanımdan ziyade değişik soru çözme yöntemlerini tercih ediyoruz. Kavramsal olarak verilse, mantık anlaşılsa, tanımı bilinse çok soru çözmeye ihtiyaç kalmayacaktır. Öğrenciler de bu sayede karşılaştığı her soruda mantığı bildiği için zorluk yaşamayacaktır. Sudoku, kakuro en yaygın bilinen zekâ oyunlarıdır. Matematiğe katkı sağlayacak çok sayıda oyunlar mevcuttur. Bunlardan birkaç tanesine sunumumda değinmek istedim. Bunlar futoshiki ve shikaku oyunlarıdır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ckx-haof-iqs

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Metaverse İle Dönüşen Eğitim

Özet : İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi, beraberinde gerçek hayatın günlük pratiklerinin de birer birer dijitalleşmesine neden olmuştur. Sosyalleşmenin dijitalleşmesi ise özellikle ikinci kuşak internet olarak anılan Web 2.0 sonrası hız kazanmıştır. Günümüzde eğitimin niteliği, bilgiye erişim imkanı ve sürekli öğrenme ihtiyacının artması, eğitimde yeniden yapılanmayı gerektirmektedir. Özellikle geleneksel yöntemden (nesnelci yaklaşım) kaynaklanan bir çok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla internet teknolojilerinden yararlanılarak yapıcı yaklaşımın etkili bir şekilde öğretme öğrenme süreçlerine nasıl yansıtılacağı tartışılmaktadır. Bu amaçla yapıcı yaklaşım, internet destekli öğrenme ve internet destekli yapıcı öğrenme ortamları arasında en örtüşen eğitim öğretim ortamı e-öğrenme, elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretim denilebilir. Örgün öğrenimden en büyük farkı zaman, mekan ve süre sınırı olmamasıdır. E-öğrenme, dijital ortamda aktarılır ve internet olan her yerden erişim sağlanabilir. Ancak eğitmenler için geleneksel olan ders içeriğini çevrimiçi ortama aktarmak zordur. Bu zorluğun en önemli etkenleri arasında sosyalleşememe ve yüz yüze kadar etkili olamama gibi durumlar yaşanmaktadır. Bu sorunları aşmak içinse Meta evren aracılığıyla bir çözüm yoluna gidilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan meta evreni eğitimde öğrenme ortamlarıyla bağdaştırarak e-öğrenme ortamlarına entegre edilmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerine yönelik akademik ve uygulamalı derslerde meta evrenle öğrenmenin daha etkili olması için hangi programların kullanabileceği ve ders planlarının nasıl hazırlanabileceği hakkında konferansa özel oluşturulacak meta evren üzerinden uygulamalı olarak sunum gerçekleştirilecektir.

Seviye : İlkokul, Ortaokul, Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/hao-imhh-sot

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : P4C İle IB Profilleri

Özet : P4C’nin çocuk üzerinde dikkate eksiliği probleminden yaşamla ilgi kurmasına uzanan büyük etkileri vardır. Burada IB Profil özelliklerinin kavranmasının P4C ile nasıl sağlandığına yönelik örnek bir uygulama ve sonuçlarına değinilmektedir.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bsf-airu-ybu

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Bir Kedi Gördüm Sanki

Özet : Tarih boyunca eğitim alanında yapılan birçok çalışmada hayvanlar kullanılmış, onlarla deneyler yapılmış ve kuramlar oluşturularak eğitim-öğretim sürecine yansıtılmıştır. Yine aynı şekilde çocuk edebiyatında çocuklara iyi-kötü, faydalı-zararlı vb. davranışlar öğretilirken yine hayvanlar yoluyla masallar, fabllar yazılmış, çıkarılan öğretilerle çocuk davranışlarına şekiller verilmeye çalışılmıştır. Çocuk oyuncakları da büyük oranda hayvanlardan oluşmaktadır. Özet olarak çocukların yaşamında önemli rolü olan hayvanlar eğer eğitimin içerisinde, okullarda gerçek ve capcanlı bir şekilde olursa, çocukların davranış gelişimine bir katkıda bulunulabilir mi? İSTEK Kemal Atatürk Okullarında bulunan, sokaktan ve barınaktan sahiplendiğimiz çok sayıda kedi, köpek, tavuk ve ördeklerle öğrencilerde empati, merhamet, sorumluluk, paylaşmak, sevgi ve daha sayamadığımız bir çok olumlu duygunun yine öğrencilere verilmesi sürecinde gerek yaratıcı drama gerek masallaştırma vb. eğitim öğretim teknikleri kullanılarak ve yine bahçede çocuklarla, patili dostlarımızı bir araya getirerek davranış şekillendirme sürecine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak sokaktan veya barınaklardan sahiplendiğimiz patileri, velilerimizin de sahiplenmesini sağlayarak topluma katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Seviye : Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bke-ynbk-trp

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Astronomi Müzesi Sanal Tur: Çevrim İçi Ortamda Eğitim Ve Faaliyetler.

Özet : Ülkemizin ilk Astronomi Müzesi, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından itibaren artan bir yoğunlukla ilgi görmektedir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinden ziyaretçilerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği İSTEK Okulları Bilim Merkezi, Covid-19 pandemisi boyunca fiziksel olarak ziyaretçi kabul edememiştir. Bu süreçte Bilim Merkezi faaliyetleri çevrim içi ortamda sürdürülmüş, çevrim içi sunum ve eğitim modelleri geliştirilmiştir. Günümüz teknolojisinde eğitim için kullanılan araç ve kullanım şekilleri, bugünün ve geleceğin eğitim modellerini şekillendirmektedir. Doğru araçların kullanımı, eğitimin her koşulda ve herkesçe erişilebilir olmasına imkan tanımaktadır. Bu düşünceyle, "Astronomi Müzesi Sanal Turu" hazırlanmıştır. Sanal ortamda canlı bir anlatımla gerçekleştirilen Astronomi Müzesi gezisi, Dünya'nın her yerinden katılımcılarla etkileşim içinde yapılabilmektedir. Bu sunumda, "Astronomi Müzesi Sanal Turu", sanal tur içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar ve nasıl ziyaretçi olunacağına dair bilgiler paylaşılacaktır.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/yia-mvmq-iek

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : 3.Sınıf Laboratuvar Uygulaması

Özet : 3. sınıf laboratuvar uygulaması dersimizde atık yağlardan geri dönüşüm yoluyla sabun yaparak küresel hedeflerle bağlantı kurduk. Okul yemekhanesinden elde ettiğimiz atık yağ artık ellerimizi temizliyor. Sunumda uygulama detaylı olarak ele alınacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/peb-xphs-wag

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Günümüz Teknoloji Kullanımı

Özet : İlkokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre teknoloji kullanımları ve içinde bulunduğumuz süreç hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuzun öğrenciler üzerinde yapılmış nitel çalışma sonuçları paylaşılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dxj-tbya-cvh

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Uluslararası Sınavların Tanıtımı Ve İçeriği

Özet : Uluslararası sınavların içeriği, sınavların yapıldığı tarihler, sınav merkezleri ve sonuçlara göre takip edilmesi gereken adımlar hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Seviye : Lise Ve Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/qxb-ryga-arx

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Prodigies Eğitimi İle Nota Öğreniminin Kolaylaşması Ve Standalone Plana Uyarlanması

Özet : Bilhassa IB/PYP eğitimini model almış okullarımızda Prodigies eğitim sisteminin kullanılması hem müzik öğretmenlerinin bilgi birikimini güncelleyecek hem de çocukların eğlenceli bir öğrenim sistemiyle büyük bir repertuvara sahip olmalarını sağlayacaktır. Eğitim modelinde kullanılan Desk Bells enstrümanlarıyla çalınan repertuvar ile öğrenenlerin edindikleri teknik sayesinde, piyano başta olmak üzere ukulele, perküsyon aletleri, recorder ve melodika gibi birçok enstrümana entegre oluşları daha kolay hale gelmektedir. Sunumda eğitim modelinin nasıl olduğu ve öğrencilerin üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

Seviye : Anaokulu İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/rrc-zkfd-duj

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Müzik Dersinde Oyunlaştırılmış Hikayeler

Özet : Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde PYP ünitelerini yaratıcı drama yolu ile müzik dersine nasıl dahil edebileceğimiz paylaşılacaktır.

Seviye : Anaokulu Ve İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/aws-ffzx-fzm

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Matematik Korkusu Ve Yeni Nesil Soru Kaygısını Yenme Yöntemleri

Özet : Sunumda, matematik korkusu, matematiği öğrenememe ve başaramama kaygısının altında yatan sebepler, yeni nesil soru çözememenin önündeki engeller, matematiği sevme ve öğrenmede öğretmeni sevmenin etkisi gibi konular ele alınırken yeni nesil soru çözememenin tek sebebi matematik eksikliği mi?, Matematik neden her yerde karşımıza çıkar?, Sınavlarda başarılı olmanın yolu ne kadar matematikten geçer? sorularına da yanıt aranacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/czn-cjuz-bct

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Okuldan Topluma Hizmet: Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Özet : Okul genelinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde amaçlar, hazırlık süreci, işleyiş, içerik ve sonuçlara dair örnekler üzerinden sunum yapılacaktır.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/eym-uhen-esn

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Fen Bilimleri Dersinde Stem Yaklaşımı

Özet : STEM Öğretim Modelinin Fen Bilimleri derslerinde uygulanmasının amacı, öğrencilere aktarılan kazanımların gerçek yaşamda uygulanabilirliğini deneyimlemeleridir. Böylece öğrenme süreçlerinde eleştirel düşünme, sorgulama, problem çözme süreçlerini kullanmaları ve Matematik, Teknoloji, Mühendislik disiplinleri ile bağlantılar kurup kazanımlarını yaşamsal beceriye dönüştürmeleri sağlanmaktadır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/cyn-dpsp-vby

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Kimya Dersi Öğretim Stratejileri, Yöntemleri Ve Ders İçi Uygulama Örnekleri

Özet : Kimya dersi kazanımlarının öğrenciler tarafından kolayca öğrenilebilmesi ve davranışa dönüştürülebilmesi için ders içinde uygulanacak yöntemlerin ve uygulamaların önemi çok büyüktür. Yöntemlerin çeşitliliği, farklı kazanımlara dair farklı uygulamalara yer verilmesi, öğrencilerdeki bireysel farklılıkların ve ilgi düzeylerinin dikkate alınarak ön hazırlıkların yapılması önemlidir. Sunumda örnek çalışmalara dair paylaşımlarda bulunulacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/sfx-zgba-oem

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Matematiksel Modelleme

Özet : Matematiksel model ve modelleme arasındaki farklar nelerdir?, Modellemede hedef ve aşamalar nelerdir? (Bu aşamaların Polya’nın problem çözme aşamalarıyla ilişkisi nedir?, Ders içeriğinde modellemeye vakit ayırmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?, Crossing River Problemi modelleme ile nasıl çözülür?, Bu yıl 2.si yapılan İSTEK Okulları matematiksel modelleme yarışmasında öğrencilerimizin geçmiş tecrübeleri nelerdir ve çalışmalar süresince öğrencilerimize nasıl rehberlik edebiliriz?

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/aks-oeva-ttj

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : İSTEK Herbaryumu

Özet : İSTEK Uluğbey kampüsümüzde yer alan bitkilerin çeşitli kısımlarından örnekler alarak bir kampüs ağaç defteri hazırladık. Bu ağaç defterinin oluşum basamaklarını ve sosyal sorumluluğa dönüşen hikayesini sizlerle paylaşacağım.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zef-xdun-nyh

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Disiplinler Arası Eğitim Yaklaşımı: Ders Materyali Ve Proje Örneği

Özet : Özge Bal, Ders Materyali: Adventr ile, dallanan yapıda interaktif video tasarımı yapılarak sebep-sonuç örnekli fen bilimleri müfredatı dahilinde oyunlaştırılmış deney tasarlanması ve her seviye için uygun hale getirilebilir eğitim materyali olarak kullanılması. Selin Sağdıç, Proje Örneği; Maker atölyesi donanımı ile fen bilimleri laboratuvar materyallerinin bir araya getirilerek, pozitif bilimler/ bilişim iş birlikli proje üretimi (TEKNOFEST-Çevre ve Enerji Teknolojileri finalist proje örneği: Arduino Mikrodenetleyici Kullanılarak Okutulan RFID Kartların c# Yazılım Dili ile Oluşturulan Otomasyona Aktarılarak Kişiye Özel E-fiş Veri Tabanı Oluşturulması).

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/cud-smdn-jex

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Fen Bilimleri Dersinde Oyunlaştırma

Özet : Eğitimde oyunlaştırma öğrencilerin ilgi, motivasyon ve derse katılımını artırmak amacıyla derslere rekabet ruhu katacak puan, rozet, seviye, liderlik tablosu vb. şeklinde tasarlanan materyallerin öğretim etkinliklerine aktarılması olarak düşünülebilir. Fen Bilimleri dersinde öğrencilerin derse daha aktif ve eğlenerek katılmalarını sağlamak için oyunlaştırılmış ders planı hazırlanmak oldukça önemlidir. Sunumumuzda öğretmenlerimize oyunlaştırılmış ders planının nasıl hazırlanacağı ve örnek bir ders planı üzerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği vurgulanacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/czf-zrpt-dwq

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Projist Öncesi Hazırlık Seminerleri

Özet : Projist öncesinde, proje yazımıyla ilgili öğrencilerimizin kazanması gereken temel araştırma, bilgiye ulaşma, akademik dürüstlük kurallarına uyma ve projeyi sunma becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlanmış 4 haftalık bir periyotta aktarılan seminer programı hakkında bilgi aktarılacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/sry-vnih-khd

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Uluslararası Gençlik Ödülü

Özet : Uluslararası Gençlik Ödülü'nün ne olduğu, nasıl uygulandığı ve neleri kapsadığı anlatılacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ius-vcxr-cnp

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi Ve Materyal Kullanımı

Özet : İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretiminde yaratıcı, araştırıcı ve eleştirel tarih anlayışı kapsamında materyal kullanımı benimsenmelidir. Bu çalışmanın amacı kullanılacak materyaller ve farklı öğretim yöntemleri ile öğrencilere araştırmaya yönelik eleştirel tarih bakış açısı kazandırmaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/woz-gixf-usu

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Türk Edebiyatında Mit Ve Motifin Günümüz Toplumuna Etkisi

Özet : Mit, çok eski zamanlarda yaşamış olan ulusların inandıkları Tanrı’ların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayatından bahseden hikâyelerdir. Her toplumun kendine özgü bir mit macerası vardır. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mit toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. Destanlarda bu mitolojik ögelere çok sık rastlanır. Mitleri inceleyen bilim dalına ise mitoloji denir. Mitoloji, toplumu derinden etkileyen olayların halk arasında anlatılmasıyla ortaya çıkmaktadır. İnsanlar çözemedikleri, anlayamadıkları ya da bilmedikleri özelliklere olağanüstü bir özellik katma eğilimi içindedir. Bu durum toplumların yaşamlarında bir alışkanlık haline gelmiştir. Mitoloji oluştuğu dönemlerde de insanlar çevreyi anlayacak bilgi birikimine sahip değildir. Burada da düş ve hayaller devreye girer. Sunumda "Türk Edebiyatında Mit ve Motifin Günümüz Toplumuna Etkisi" ele alınacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/yte-wrei-oyf

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Eğitim ile öğrenme arasındaki bağı nasıl dönüştürebiliriz: Yeni Zelanda Eğitim Sistemi

Özet : Verena Friederike Hasel'in "Neden Bir Eğlence Okulunu Tercih Etmelisiniz?" isimli kitabından yola çıkarak eğitim ile öğrenme arasındaki bağın nasıl dönüşebileceğini Yeni Zelanda eğitim sistemi üzerinden örneklendirmek

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mea-uqsx-jui

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Bir Eğitsel Oyun Örneği

Özet : Tinkercad uygulaması kullanarak eğitsel bir oyun tasarladık. Bu uygulama, lise öğrencilerinin kolaylıkla kullanımına uygun olmakla birlikte üç boyutlu tasarım yapma imkanı sağlamaktadır. Oyun karton bir kutu içerisine yapılan baskılarla oluşturulmuştur. Oyunun içinde bir oyun tahtası, zar, dört takım piyonu, dört farklı kategoride soru kartları ve para kağıtları bulunmaktadır. Bul Bakalım adını verdiğimiz bu oyunda, kutu içerisinde yer alan ‘’Nasıl Oynanır? ‘’ kitapçığında oyunun nasıl oynanacağı ve kuralları açık bir şekilde yer almaktadır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/noo-fcbt-din

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Filli Kutu

Özet : “Fiilli Kutu’’ adı verdiğimiz bu oyunda, kutu içerisinde yer alan ‘’Nasıl Oynanır? ‘’ kartı ile oyunun nasıl oynanacağı ve kuralları açık bir şekilde yer almaktadır. Bu kartta yer alan yönergelere göre, kırmızı ve mavi takım olmak üzere dörder kişilik iki takım oluşturulacaktır. Öğrenciler; masa etrafında bir kırmızı takım üyesi, bir mavi takım üyesi olacak şekilde dizilecek ve aynı takım oyuncuları karşılıklı oturacaktır. Folyo baskı ile bir kutu üzerinde yapılan görsel baskıda her iki takımı da temsil edecek mavi ve kırmızı piyonlar başlangıç noktasına yerleştirilmiştir. Ortada ise oyun ile ilgili soru kartları yer almaktadır. Sırası gelen öğrenci, karşısında yer alan takım arkadaşına bir dakika içinde ortadan seçtiği kartlarda yer alan soruyu sorar ve yanıt doğru ise bir adım ilerler. Yanlış cevaplarda ise herhangi bir ilerleme gerileme söz konusu değildir fakat soru kartları içerisinde yer alan ‘’Joker Soru’’ kartlarında ise öğrenci doğru cevap verdiğinde iki adım ilerlerken yanlış cevapladığında ise bir adım geri gitmektedir. Öğrencinin bilemediği soru için de ‘’pas’’ hakkı söz konusudur. Bir dakikadan sonra oynama hakkı diğer takıma geçmektedir ve yine aynı şekilde oyuncular belirlenen kurallarla oyunu oynamaya devam etmektedir. Oyun zemininde yer alan sayılarda sorulara doğru cevap veren ve 20. adımı da geçen takım, yarışmayı kazanmış sayılacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mez-vpvu-gku

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Beceri Temelli Soruların Fen Derslerine Entegre Edilmesi

Özet : Beceri temelli soru sistemi, yenilenen eğitim sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Beceri temelli sorular sayesinde analitik düşünme becerisi kazanılmakta, stratejik düşünme öğrenilmektedir. Beceri temelli sorular aynı zamanda çocukların soruları anlama ve sorunun her aşamasını rahatlıkla takip etme yeteneği kazanmasını da sağlar. Bu da hayatın her alanında sorunların üstesinden daha kolay gelmesine imkan sunar. Fen Bilimleri dersi, çevremizi ve kendimizi tanıyıp anlamamız, yaşadığımız çağa ayak uydurmamız, yeni bilim insanları yetiştirmemiz, problem çözme becerilerimizi artırarak hayata olan uyumumuzun kolaylaşması açısından önem arz etmektedir. İşte bu amaçla biz de bu bakış açısını fen konularımıza uyarlamaya çalıştık.

Seviye : Ortaokul-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dxa-wvtr-thh

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Sorgulama Ünitesini Yaşayan Öğrenciler: 2.Sınıfların Özne Olma Ve Eyleme Geçme Hikayesi

Özet : Sunumum 2. sınıf öğrencilerimizin Gezegeni Paylaşmak temasında yaptıkları çalışmaları ile özne olma ve eyleme geçme sürecini konu alacaktır. Öğrencilerin ünite başındaki planlama toplantısına katılması ile başlayan ve eyleme geçmeleri ile tamamlanan ünitede öğrencilerin yaptıklarından örnekler içerecektir. Öğrencilerin özne olmasına imkan verdiğimizde çıkan güzel örnekleri paylaşarak öğrenmelerine nasıl sahip çıktıkları ve kendi öğrenmelerine liderlik ettikleri vurgulanacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kdg-wvqb-vva

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Yoğun Bir Ders Anlatımı Sonrası Sesimizi Nasıl Zinde Tutarız?

Özet : Yoğun ders anlatımlarında sesimizi nasıl zinde tutarız?

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/vwg-xoku-ayr

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Kriptoloji İle Matematik

Özet : Kriptografi ya da şifreleme okunabilir durumdaki bir verinin içerdiği bilginin istenmeyen taraflarca anlaşılmayacak bir hale dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin tümüdür. Kriptoloji bir matematik bilimidir. Sezar Şifreleme, Vigenere Şifresi, AES (ADVANCED ENCRYPTION STANDARD) , Diffie-Hellman anahtar takası gibi şifreleme metotları bulunmaktadır. Bahsedilen şifreleme metotları sayılar, fonksiyonlar ,bölme-bölünebilme, öklid algoritması gibi matematik işlemleri kullanılarak yapılmaktadır. Öğrencilere, konu kazanımlarına uygun olan zamanlarda, işlem ve akıl yürütme içeren çalışmalara örnekler verilecektir. Bu çalışmalar ders içi aktivite olarak bireysel ya da takım halinde oyun haline getirilebilecektir.

Seviye : Lise-Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wuz-hjyu-hdc

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Türkçe Öğretmenim Adlı Aygıtın Türkçe Konuşmaya Etkisi (Tübitak Projesi)

Özet : Öğrencilerin sözcüğün Türkçe mi, yabancı kökenli mi olduğunu anında öğrenebileceği, yabancı kökenli ise Türkçe olmama nedenlerini tek tek sesli komut ve ekranda yazıya dökerek cevaplayacağı, sınıflarda duvara takılabilen bir aygıt yapılmıştır. Çalışmayla “Türkçe ve yabancı kökenli sözcüklerin ses özellikleri farkını kalıcı olarak öğretmek, Türkçe karşılıklarını ilkokul ve ortaokul seviyesinde dile yerleştirip öğrencilerin dil alışkanlığı kazanmasını sağlamak, Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, Türkçe konuşan, dilini, kültürünü sonraki kuşaklara taşıyacak nesiller yetiştirmek” hedeflenmiştir.

Seviye : Ortaokul-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/btb-ohmf-bgn

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Özne Olan Öğretmenler- Özne Olan Öğrenciler

Özet : Bu oturumda katılımcı öğretmenlerimiz ile birlikte özne olma kavramı üzerine birlikte dönüşümlü düşünme fırsatı bulacağız. Öğrencilerimizin öğrenimlerinde söz hakkına sahip olmalarını ve öğrenimlerini sahiplenmelerini nasıl sağlayabiliriz? sorusu hakkında paylaşımlarda bulunacağız. Katılımcılar aynı zamanda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programının (IB PYP) Özne Olma kavramı ile ilgili yayımladığı belli başlı belgeleri de inceleme fırsatı bulacaklar.

Seviye : Anaokulu-İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zpj-wsvf-nou

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Nefes Farkındalığı

Özet : Nefesimizin fonksiyonel olması yaşamımızın her alanında ilerlememizi sağlarken, disfonksiyonel nefes alışkanlıkları başta sağlığımız olmak üzere tüm yaşamızı etkiliyor. Yaşamınız ve sağlığınız sahip olduğunuz disfonksiyonel nefes alışkanlıklarını size gösteriyor.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/pxh-pvya-vuk

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : College Humour İn Classrooms

Özet : A way of going outside the borders books sometimes give us. And how tomake students furthermore interested in the lesson and think about the subject we are doing.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bje-mght-gdr

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Mindfulness

Özet : Sunum 3 bölüm ve örnek uygulamadan oluşmaktadır. 1. Bölüm: Mindfulness nedir?, Mindfulness ne değildir?, Mindfulness amaçları nelerdir? 2. Bölüm: Mindfulness hayatımızı ne derecede etkiler?, Faydaları nelerdir?, İçeriği nedir? 3. Bölüm: Mindfulness nasıl uygulanır?, Mindfulness’ı hayat felsefesi haline nasıl getirebiliriz?

Seviye : Okul Öncesi

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/uom-odov-pma

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Fen Eğitiminde Ki Modelle Öğretim Yönteminin Yeri Ve Önemi

Özet : Fen, karmaşık ve soyut doğası itibariyle her zaman öğrenciler için anlaşılması zor bir alan olmuştur. Bu nedenle öğrencilerin özellikle fen bilimlerindeki soyut olan kavram ve olayları algılamaları için kullanılan modellerin rolü son derece önemlidir. Bu çalışmada çeşitli araştırmalardan yararlanılarak fen eğitiminde kullanılan yöntemlerden biri olan modelle öğretim yöntemi ve bu yöntemin fen öğretimindeki önemi hakkında bilgi verilecek ve modelle öğretim yönteminde buna dayalı olarak önerilerde bulunulacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/fqg-kyqp-siu

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Suskunluk Sarmalı

Özet : Bir kişinin/grubun savunduğu fikir, mensubu olduğu toplumun ‘genel-geçer’ kabul ettiği görüşlere uygun değilse, bu kişi toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle konuşurken kendini kısıtlar veya fikrini söylemekten vazgeçer. Ayni durumu egitim-ögretimin her kademesinde goruruz.Bu durumun tanimi ve basa cikma yollari ile ilgili minik bir sunum hazirlayacagiz

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/yki-vzcy-yvh

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Milet’Te Bilimin İzinde

Özet : Tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin farklı öğrenme merkezlerinde, farklı duyu organlarında izler kalması gerektiğini yapılan bilimsel çalışmalar kanıtlıyor. Ayrıca disiplinler arası öğretimin öğrencinin tam öğrenmesine tam da bu nokta da etki ettiği bir gerçek. Yaptığımız uygulamada tespit ettiğimiz soru şuydu. Aynı soruyu farklı disiplinler olarak ele alabilir miyiz? Aynı soruyu Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik öğretmeni hatta Görsel Sanatlar öğretmeni sorarsa öğrenci tarafından nasıl algılanır? Felsefi soruşturma yapmak (P4C) öğrenmeyi nasıl etkiler? Bu soruların cevapları okulda değil de doğal ve özgün bir fiziksel ortamda verilirse, öğrencilerin öğrenme süreçlerini nasıl etkiler? Çağdaş eğitim sisteminin çocuklara farklı değer ve becerileri farklı disiplinleri birlikte ele alarak aktarmada ve deneyimletmede eksik kaldığının bilinciyle yola çıktık. Uygulamamız öğrencilerin eski uygarlıkların yaşadığı bir alanda, o zamanlarda yaşamış bilim insanlarının yaşantılarını, bilime katkılarını yaşadıkları mekan ve tarihi düşünerek genelleştirmelerini sağlamak üzerine 4 farklı disiplin açısından farklı teknikleri de kullanarak bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışmaktadır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/pkq-dvjk-der

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Eğitimde Dijital Dönüşüm

Özet : Tüm dünya sürekli değişim ve dönüşüm halindeyken, eğitim sisteminin değişmemesi mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz devrim niteliğindeki hızlı teknolojik çağa ayak uydurabilmemiz için eğitimde dijital dönüşüm şarttır. Şüphesiz ki toplumu şekillendiren biz öğretmenlerin bu değişime kayıtsız kalması beklenemez. Peki bizler bu değişime ayak uydurabiliyor muyuz? Eğitim hızla dijital hale gelirken biz bu dönüşümün ne kadar içerisindeyiz?

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bcj-gsdv-hms

Oturum : OTURUM3

Saat : 13.45-14.15

Konu : Oyunlarla Türkçe

Özet : Oyun, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve öğrencilerin öğrenmesini de destekleyen bir unsurdur. Aynı zamanda oyun bireyin hiçbir kısıtlama olmaksızın kendini, çevresini ve farklı dünyaları keşfetmesine yardımcı olan doğal bir öğrenme ortamıdır. Amaç; Türkçenin zenginliklerini öğretmek, yaratıcılık becerisini geliştirerek takım halinde farklı ve özgün ürünler ortaya çıkarma konusunda öğrencilerimizi desteklemektir.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ccd-wsne-gse

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Yeni Nesil Ödevler

Özet : Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında öğrencilerimizin yıl içinde okudukları kitaplara dayalı ortaya çıkan NFT, Minecraft, Podcast gibi dijital içerikler ile bez çanta, bardak, tablo, ayraç, tshirt-sweatshirt, rozet gibi el becerisine dayalı somut ürünlerin öğrenci örnekleri paylaşılacaktır. Eserlerden ortaya çıkan ürünler tüm branşlar için örnek ve kaynak olarak kullanılabilecektir.

Seviye : Lise Ve Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/uqi-ifmc-moo

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : İklimin İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri

Özet : Yaşadığımız coğrafya kaderimizdir söyleminden yola çıkarak iklimin kaderimizi ve karakterimizi nasıl şekillendirdiği ve geleceğimize nasıl yön verdiği örneklerle incelenecektir.

Seviye : Orta-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/hka-spnc-fzo

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Görsel Sanatlar Dersini Kimler Almalıdır?

Özet : Görsel sanatlar dersi, resmi ve heykeli seven ve yeteneği olan öğrenciler tarafından mı tercih edilmelidir? Hayatın her alanında estetik bakış açısı bize ne kazandırır? sorularına yanıt aranacakt

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation