Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 3. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/nww-nenw-ipm

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Türkiye'de Gerçekten Fizik Öğretmenliği Yapabiliyor Muyuz?

Özet : Dünya da söz sahibi yeni nesiller yetiştirebilmek için, ülkemiz dışında fizik öğretmenleri neler anlatıyor. Yaklaşık 8 konu üzerinde durulacak. Fizik kitaplarında yapılan yanlışlıklar üzerinde söz edilecek

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/emw-tnbd-fae

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : PYP'de Akademik Dürüstlük

Özet : Uluslararası Bakalorya (IB) programları öğrencileri sorgulamaya, eleştirel ve yaratıcı düşünmeye teşvik eder; öğrencilerden farklı yollarla düşüncelerini sunmaları istenir. Öğrencilerimizin paylaştıklarından hangilerinin kendi bilgileri ve düşünceleri olduğunu, hangilerini ise bir kaynaktan faydalanarak edindiğini bilmek bize öğrencilerimiz hakkında gerçekçi gözlemler yapma şansı tanır. Akademik dürüstlük budur: bilgiyi, anlayışı ve düşünmeyi şeffaf hale getirmek. Bu sunumda akademik dürüstlüğe neden ihtiyaç duyulduğu, IB öğrenen profili özellikleri ve öğrenme yaklaşımlarıyla nasıl bağlantılar kurulduğu ve bazı uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Seviye : Anaokulu - İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ojz-jvam-onn

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Eğitimde Oyunlaştırma Tekniği

Özet : Eğlendirerek öğretmek olarak kavramsallaştırılan “Oyunlaştırma (Gamification)” psikolojik olarak insan beyni severek yaptığı bir eylemi hayatına daha çabuk kabul etmektedir. Eğitim alanında da öğrencilere anlatılan konular eğlenceli hale getirilerek anlatılmakta böylece öğrenme süreleri kısalmakta unutma süreleri uzamaktadır. Geriye dönük hatırlamak ise çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Öğretmenler hazırlayacakları müfredat eğitimlerinde tutarlı ve bu uzun süreli öğrenmeyi göz önüne aldıkları takdirde öğrencilerin öğrenme potansiyellerine erişmelerine yardımcı olacaklardır

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mjj-xqfe-efm

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : PYP Öğretmeni Olmak

Özet : PYP uygulamaları ile sınıf öğretmeni olarak meslek anlayışımda meydana gelen değişim ve öğrencilerimde meydana gelen değişim sürecini anlatacağım. Bu değişim sürecini öğrenci çalışmalarını ve videolarını kanıt olarak göstererek yapacağım.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wdc-zwan-mvu

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Nar Meyvesi Özütünden Antibakteriyel El Dezenfektanı Eldesi

Özet : Hem el hem de gıda hijyeninde yeni bir öneri olan "Nar Meyvesi Özütünden Antibakteriyel El Dezenfektanı Eldesi" tüm bilimsek süreçleri tamamlanmış bir çalışma.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/gko-tnge-zxc

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : "Meslek Seçimim Yaşam Biçimim Mi?"

Özet : -Kendini Tanıma(Güçlü ve Geliştirilmesi Gereken Yönleri Keşfetme) -Meslek, İş ve Kariyer -Üniversitede Okunan Bölüm ve Meslek Seçimi -Araştırma Süreci ve Sektör Belirleme -Kararım Mutlak mı? -Değişimdeki Süreklilik

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/qww-cwpe-ixu

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Flipped Clasroom Uygulamalarının Anaokuluna Uyarlanması

Özet : Anaokulu öğretmenleri için tasarlanmış bu paylaşım, kapsamlı içeriğiyle Flipped Classroom Uygulamalarının anaokuluna uyarlanması konusunda kullanışlı öneriler getiriyor.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/yhb-mumk-boo

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Flip Your Classroom!

Özet : Back in the day when information was accessible only through print sources, teachers were almost the only sources of information for the students. Today, information is at our fingertips and our concern is how to process information and develop skills for the requirements of the 21st Century. Flipped Classroom is a strategy that shifts the focus from teacher to student, all the while saving precious time to engage and interact.

Seviye : Genel

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dtu-imdk-sgu

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Eğlenceli Matematik Etkinlikleri

Özet : Matematik dersini küçük yaşlardan itibaren sevdirmek, günlük hayatla ilişkilendirmek, derse olan ön yargıyı kırmak için yapılan etkinliklere yer verilecektir.

Seviye : İlkokul Ve Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ids-owhd-dtq

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Dil Gelişiminde Otantik Dil Öğretme Yaklaşımı Ve Dinleme Eğitimi: Ninniler, Maniler ve Türküler

Özet : Ülkemizde 2005 yılından bu yana uygulanan yapılandırmacı yaklaşımın barındırdığı felsefi temeller birçok öğretimsel yaklaşıma kaynaklık etmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de hem öğrencinin etkinliğine hem de öğrenmelerin gerçek dünya ile paralelliğine dayanan otantik öğrenme yaklaşımıdır. Otantik öğrenme yaklaşımı bilgilerin gerçek dünya uygulamalarında kullanımını sağlayan bağlamlar yoluyla öğrenme anlamına gelir (Maxwell, Phelps, Braden ve Warren, 2000). Etkili ve daha derin bir öğrenmenin oluşturulması için gerçek yaşam deneyimlerine dayanan otantik öğrenme deneyimleri işe katılmalıdır. Otantik öğrenme, öğretmene dışarıdaki dünyayı sınıf içine getirme, bu sayede öğrenciye ise dış dünya ile bağlantı kurabilme olanağı sunar. Yapılandırmacı anlayış temeline dayanan (Driscoll, 1994’den aktaran Knobloch, 2003) otantik öğrenmenin temelini karmaşık, sıra dışı, öğrenciyi merkeze alan ve sosyal katılımı sağlayan, merak uyandırıcı ve gerçek yaşamla ilişkili olan otantik görevler ve bu görevlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak otantik materyaller oluşturur. Bizler de sunumumuzda bu materyalleri (türküler, ninniler, maniler…) öğrenci ilgisini artıracak örnek etkinliklerle dinleme becerisi çerçevesinde otantik öğrenmenin sözcük ve kültürel dağarcığı geliştiren ya da sınıfta halihazırda üzerinde durulan konuları desteklemesi bağlamında ele alacağız.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wer-arhp-rym

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Kaçış Planı

Özet : Google slaytlar ve Bitmoji uygulamalarını birlikte kullanarak sanal sınıflar oluşturulması ve bu oluşturulan sanal sınıfların içerisine yerleştirilen sorular ile öğrencilerin ders içeriklerini eğlenceli bir oyun şeklinde tekrar etmelerini sağlamayacak bir içerik oluşturma. Bu oyun öğretmenin hazırlayacağı sorulara bağlı olarak tüm ders içeriklerinde ve seviyelerde kullanılabilir.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ogn-sejh-tab

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : PYP'de Teknoloji

Özet : Eğitim teknolojileri, uzun bir süredir hayatımızda olan, eğitimde bazı geleneksel durumların yenilenebilmesi ya da değişen taleplerin karşılanabilmesini sağlayan etkenlerden biridir. Ünite planlaması/müfredat çalışmaları sürecinde teknolojiden ziyade öğrenmeye yönelik içerik oluşturmanın önemi ve aşamaları incelenecektir. Anaokulu, İlköğretim ve üst sınıflardaki PYP öğrenme ortamında teknoloji entegrasyonuna yönelik bazı örnekler sunulacaktır.

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/asy-gjzv-oqt

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Öğrenmenin Nörofizyolojisi

Özet : İnsan öğrenebilen bir varlıktır. Bu yüzden refleksler ve içgüdüsel bazı davranışlarımızın dışında insan davranışlarının hemen hepsi öğrenmenin ürünüdür. Öğrenmede bireysel farklılıklar olduğu gibi benzer yanlar da söz konusudur. Etkili öğretimi gerçekleştirebilmek için özellikle beynimizin işlevini, öğrenme süreçlerini netleştirmemiz gerekir. Beyin daha iyi nasıl öğrenir? Beynimizdeki bilinç ile nasıl daha iyi, daha güzel, daha kolaylaştırıcı, daha yaratıcı, yapıcı eleştirel düşünme ve öğrenme organizasyonu tasarlayabiliriz? Öğrenme sürecini nasıl beyin temelli planlayabiliriz? Beyin temelli öğrenme-öğretme yaklaşım, strateji, yöntem ve etkinlikleri nelerdir ve bunları sınıf ortamında nasıl uygulayabiliriz? Kalıcı bir öğretim etkinliğinin planlanabilmesi için beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir sorusuna cevap vermek gerekir. Burada öncelikli olarak beynimizin öğrenmeyle ilgili bölümlerinin genel yapısına değinilerek, her öğrencimizin öğrenme hızının farklı olduğu keşfedilecek ve bu hızı artırmak için neler yapabileceğimiz üzerinde durulacaktır. Geleneksel öğrenim yöntemleriyle beyin temelli öğrenme yöntemleri karşılaştırılacaktır. Beynimizde limbik sistemde amigdala ve hipokampüs olmak üzere iki ana merkez bulunmaktadır. Hipokampüs öğrenme ve hafıza merkezidir. Amigdala ise duygu ve davranışlarımızı düzenler. İnsanın en güçlü tarafı öğrenebilmesi ve hafızasıdır. Amigdala ve hipokampüsün öğrenmeyle ilgili bağlantılarının artırılabileceği örneklerle açıklanmaktadır. Nörofizyolojik öğrenmenin öğrenciler üzerindeki etkisi örneklerle açıklanacaktır. Derslerin planlanışı, sunumu ve kazanımların beynin işleyiş ilkelerine göre tasarlanması durumunda öğrencilerin tutumlarında, motivasyonlarında ve akademik başarılarında olumlu gelişmelerin olabileceği açıklanmaktadır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dxn-xqff-sjj

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Öykü Yazdırmak İçin

Özet : İSTEK Acıbadem Okulları olarak öğrencilerimize yönelik İSTEK Ortaokulları ve İstanbul geneli ortaokulları arasında 10 yıldır “Armağan Öyküler” Öykü Yazma Yarılması düzenlemekteyiz. Ayrıca pek çok kurum tarafından düzenlenen yazma yarışmalarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalarla birlikte öğrencilerimizin daha başarılı olması için üzerinde durulması gereken hususları içeren bir sunum yapmak istiyorum. Yaratıcılık becerisi kazandıran ve ürün oluşturan bir etkinlik olan yazma alanı küçük yaşlardan itibaren desteklenmelidir. Bu noktada öğretmenlerimizde de farkındalık oluşturmak daha nitelikli ürünlerin oluşmasına yardımcı olacaktır.

Seviye : 5-8. Sınıflar/ Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mrr-ycyc-oiy

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Türkçe Öğretiminde Sürece Dayalı Okuma Becerisinde Bakış Açısını Geliştirme Yollarına Örnek Bir Çalışma: “Kitap Güncesi”

Özet : Bu sunumda vurgulanan okumanın bireyin geleceğin becerilerini kazanmasında önemli bir rol oynadığıdır. Sunumun amacı; öğretmende okutulan kitapların konusunu, iletisini ve ana iletisini destekleyen aktiviteler, etkinliklerle hazırlanan “Kitap Güncesi” çalışmasıyla okuma saatlerinin nasıl verimli ve etkin olabileceğine dair bir bakış açısı geliştirmeye yönelik olan çalışmanın tanıtımıdır. Bu çalışma temeli 3B (Beklenti Oluşturma, Bilgi İnşa Etme ve Birleştirme) yöntemi üzerine kurulu Türk ve dünya edebiyatının önemli örneklerinin irdelendiği ve bu örnekler üzerinden geliştirilen okuma yöntem ve teknikleriyle çoğaltılmış ve çeşitlendirilmiş kitap okuma formlarıyla okuma saatlerinde etkin bir şekilde kullanılmıştır. Aynı zamanda Türk ve dünya edebiyatında önemli yeri olan romanlar aracılığıyla okumayı öğrencide bir alışkanlıktan davranış haline getirmek; sürece dayalı okuma eğitiminin nasıl yapılması gerektirdiğine dair farklı bir bakış açısı kazandırmak; öğrencinin zihinsel, bireysel, sosyal, zihinsel bağımsızlık becerileri gibi geleceğin becerilerini geliştirmesinde rol oynamak çalışmamızın belli başlı amaçlarını teşkil etmektedir

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/cdy-demo-ghi

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Yeni Nesil Ödevler

Özet : İlkokulda uygulanan yeni bir ödevlendirme önerisi. Öğretmenler, öğrencilere verecekleri ödevleri "görev" olarak adlandırıyor ve bu görevleri, çektikleri tiyatral içerikli videolar yoluyla öğrencilerle paylaşıyorlar. Eğlenceli ve motive edici bu paylaşıma başta ilkokul öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerimizi bekliyoruz.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/sye-gbmu-bef

Oturum : OTURUM3

Derslik : Çevrim içi

Saat : 13:15-13:45

Konu : Yaratıcı Yazma Teknikleri

Özet : Güdümlü, serbest ve yaratıcı yazma konusunda yepyeni çözüm önerileri getiren bu eğitime, ilkokul öğretmenlerimizle birlikte Türkçe, yabancı diller ve edebiyat ve konuya ilgi duyan tüm öğretmenlerimizi bekliyoruz.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation