Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar -

Toplantı Linki : meet.google.com/gau-ykpm-gxm

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Fizikte Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Özet : Sunumda "fizikte doğru bildiğimiz yanlışlar" ele alınmaktadır. (Bir şeffaf silindirik kap alıp, yandan eşit büyüklükte üç deliği eşit aralıklarla deldikten sonra delikleri lastik tıpa ile tıkayalım ve su ile dolduralım. Lastik tıpaları aynı anda açarsak, hangi delikten çıkan su en uzağa giderek masaya dökülür? Bir yaprak üfleme aleti ile havuç, salatalık ve patlıcanı havada dengede tutabilir miyiz? Özdeş az şişmiş balon ile çok şişmiş balonun iç basınçlarından hangisi büyüktür?)

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bbt-ijzd-nbe

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Öğretmenin İyi Olma Hali: Öğretmenlikte Öz-Şefkat

Özet : Öz-şefkatin tanımı, öz-şefkatin bileşenleri ve öz-şefkat uygulaması/pratiği içerir. Bakım verenler arasında yer alan öğretmenlik mesleğinde, öğretmenin kendisiyle kurduğu ilişkinin, kişisel iyi olma haline ve paralelinde öğrencilerine ayna tutan, yansıyan yönüne dair paylaşımların yer alacağı bir oturum olacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nie-yagh-tpr

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Planlamadan Uygulamaya PYP Sergisi

Özet : PYP Sergisi öğrencilerin ilköğretim yaşantılarının 4. yılında, hayat boyu birer öğrenen olduklarını kanıtladıkları bağımsız olarak araştırma yaptıkları ve eyleme geçtikleri yaklaşık 6-19 haftalık bir süreçtir. Öğrenciler seçtikleri bir konuda arkadaşları ile grup içinde çalışarak, araştırma yapar bilgi edinirler. Araştırma sonuçlarından edindikleri bilgiyi sunarlar. Öğrendikleri sonucunda çevreleri için faydalı olacak bir eylem tasarlarlar. Seçtikleri eylemi hayata geçirirler. Öğrencilerin arkadaşları ile işbirliği içinde araştırma yaptığı bu süreçte IB Öğrenen profili özellikleri ve öğrenme yaklaşımları becerileri sergilemeleri beklenir. Öğrenciler süreç boyunca kendilerini değerlendirir, daha iyi olmak için kendilerine hedef koyarlar. Bu sürecin sonunda okulca belirlenen PYP sergi zamanında bu çalışmalara dair kanıtları, nasıl araştırma yaptıklarını, nasıl eyleme geçtiklerini ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine sunar ve PYP sergi sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu sunumda dinleyicilerle PYP Sergisini 4. kez uygulayan okulumuzun PYP Sergi sürecini planlamadan uygulamaya örneklerle paylaşacağım.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ysh-gwrv-qjs

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Anaokulu İngilizce Derslerine Yaratıcılık Penceresinden Bakmak

Özet : Anaokulu İngilizce öğretmenleri için tasarlanmış bu paylaşımda, yıl boyunca yapılan yaratıcı etkinliklerin planlanma aşaması, PYP sorgulama programı ile entegre edilmesi ve nasıl çeşitlendirilebileceğinden bahsedilecektir.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/gdh-qmkk-riu

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Futoshiki Ve Shikaku İle Matematik

Özet : Akıl oyunları uygulamaları öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirebilir, akademik başarılarına olumlu etkisi olabilir ve derse aktif katılımı sağlayabilir. Zekâ oyunları müfredatdaki birçok konulara yardımcı olmaktadır. Derslere entegre etme ve uygulama sürecinde zorluklarla karşılaşılabilir ama çalışma sonucunda güzel sonuçlar elde edilebileceğimizi düşünmekteyim. Sunumumun müfredat derslerine farklı uygulamalar getirmek isteyen öğretmenlere örnek olacağını düşünmekteyim. Bizler tanımdan ziyade değişik soru çözme yöntemlerini tercih ediyoruz. Kavramsal olarak verilse, mantık anlaşılsa, tanımı bilinse çok soru çözmeye ihtiyaç kalmayacaktır. Öğrenciler de bu sayede karşılaştığı her soruda mantığı bildiği için zorluk yaşamayacaktır. Sudoku, kakuro en yaygın bilinen zekâ oyunlarıdır. Matematiğe katkı sağlayacak çok sayıda oyunlar mevcuttur. Bunlardan birkaç tanesine sunumumda değinmek istedim. Bunlar futoshiki ve shikaku oyunlarıdır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/hao-imhh-sot

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : P4C İle IB Profilleri

Özet : P4C’nin çocuk üzerinde dikkate eksiliği probleminden yaşamla ilgi kurmasına uzanan büyük etkileri vardır. Burada IB Profil özelliklerinin kavranmasının P4C ile nasıl sağlandığına yönelik örnek bir uygulama ve sonuçlarına değinilmektedir.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bsf-airu-ybu

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Bir Kedi Gördüm Sanki

Özet : Tarih boyunca eğitim alanında yapılan birçok çalışmada hayvanlar kullanılmış, onlarla deneyler yapılmış ve kuramlar oluşturularak eğitim-öğretim sürecine yansıtılmıştır. Yine aynı şekilde çocuk edebiyatında çocuklara iyi-kötü, faydalı-zararlı vb. davranışlar öğretilirken yine hayvanlar yoluyla masallar, fabllar yazılmış, çıkarılan öğretilerle çocuk davranışlarına şekiller verilmeye çalışılmıştır. Çocuk oyuncakları da büyük oranda hayvanlardan oluşmaktadır. Özet olarak çocukların yaşamında önemli rolü olan hayvanlar eğer eğitimin içerisinde, okullarda gerçek ve capcanlı bir şekilde olursa, çocukların davranış gelişimine bir katkıda bulunulabilir mi? İSTEK Kemal Atatürk Okullarında bulunan, sokaktan ve barınaktan sahiplendiğimiz çok sayıda kedi, köpek, tavuk ve ördeklerle öğrencilerde empati, merhamet, sorumluluk, paylaşmak, sevgi ve daha sayamadığımız bir çok olumlu duygunun yine öğrencilere verilmesi sürecinde gerek yaratıcı drama gerek masallaştırma vb. eğitim öğretim teknikleri kullanılarak ve yine bahçede çocuklarla, patili dostlarımızı bir araya getirerek davranış şekillendirme sürecine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak sokaktan veya barınaklardan sahiplendiğimiz patileri, velilerimizin de sahiplenmesini sağlayarak topluma katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Seviye : Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bke-ynbk-trp

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Astronomi Müzesi Sanal Tur: Çevrim İçi Ortamda Eğitim Ve Faaliyetler.

Özet : Ülkemizin ilk Astronomi Müzesi, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından itibaren artan bir yoğunlukla ilgi görmektedir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinden ziyaretçilerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği İSTEK Okulları Bilim Merkezi, Covid-19 pandemisi boyunca fiziksel olarak ziyaretçi kabul edememiştir. Bu süreçte Bilim Merkezi faaliyetleri çevrim içi ortamda sürdürülmüş, çevrim içi sunum ve eğitim modelleri geliştirilmiştir. Günümüz teknolojisinde eğitim için kullanılan araç ve kullanım şekilleri, bugünün ve geleceğin eğitim modellerini şekillendirmektedir. Doğru araçların kullanımı, eğitimin her koşulda ve herkesçe erişilebilir olmasına imkan tanımaktadır. Bu düşünceyle, "Astronomi Müzesi Sanal Turu" hazırlanmıştır. Sanal ortamda canlı bir anlatımla gerçekleştirilen Astronomi Müzesi gezisi, Dünya'nın her yerinden katılımcılarla etkileşim içinde yapılabilmektedir. Bu sunumda, "Astronomi Müzesi Sanal Turu", sanal tur içerisinde gerçekleştirilen uygulamalar ve nasıl ziyaretçi olunacağına dair bilgiler paylaşılacaktır.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/yia-mvmq-iek

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : 3.Sınıf Laboratuvar Uygulaması

Özet : 3. sınıf laboratuvar uygulaması dersimizde atık yağlardan geri dönüşüm yoluyla sabun yaparak küresel hedeflerle bağlantı kurduk. Okul yemekhanesinden elde ettiğimiz atık yağ artık ellerimizi temizliyor. Sunumda uygulama detaylı olarak ele alınacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/aws-ffzx-fzm

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Matematik Korkusu Ve Yeni Nesil Soru Kaygısını Yenme Yöntemleri

Özet : Sunumda, matematik korkusu, matematiği öğrenememe ve başaramama kaygısının altında yatan sebepler, yeni nesil soru çözememenin önündeki engeller, matematiği sevme ve öğrenmede öğretmeni sevmenin etkisi gibi konular ele alınırken yeni nesil soru çözememenin tek sebebi matematik eksikliği mi?, Matematik neden her yerde karşımıza çıkar?, Sınavlarda başarılı olmanın yolu ne kadar matematikten geçer? sorularına da yanıt aranacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/eym-uhen-esn

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Fen Bilimleri Dersinde Stem Yaklaşımı

Özet : STEM Öğretim Modelinin Fen Bilimleri derslerinde uygulanmasının amacı, öğrencilere aktarılan kazanımların gerçek yaşamda uygulanabilirliğini deneyimlemeleridir. Böylece öğrenme süreçlerinde eleştirel düşünme, sorgulama, problem çözme süreçlerini kullanmaları ve Matematik, Teknoloji, Mühendislik disiplinleri ile bağlantılar kurup kazanımlarını yaşamsal beceriye dönüştürmeleri sağlanmaktadır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/czf-zrpt-dwq

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Projist Öncesi Hazırlık Seminerleri

Özet : Projist öncesinde, proje yazımıyla ilgili öğrencilerimizin kazanması gereken temel araştırma, bilgiye ulaşma, akademik dürüstlük kurallarına uyma ve projeyi sunma becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlanmış 4 haftalık bir periyotta aktarılan seminer programı hakkında bilgi aktarılacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/sry-vnih-khd

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Uluslararası Gençlik Ödülü

Özet : Uluslararası Gençlik Ödülü'nün ne olduğu, nasıl uygulandığı ve neleri kapsadığı anlatılacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/noo-fcbt-din

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Filli Kutu

Özet : “Fiilli Kutu’’ adı verdiğimiz bu oyunda, kutu içerisinde yer alan ‘’Nasıl Oynanır? ‘’ kartı ile oyunun nasıl oynanacağı ve kuralları açık bir şekilde yer almaktadır. Bu kartta yer alan yönergelere göre, kırmızı ve mavi takım olmak üzere dörder kişilik iki takım oluşturulacaktır. Öğrenciler; masa etrafında bir kırmızı takım üyesi, bir mavi takım üyesi olacak şekilde dizilecek ve aynı takım oyuncuları karşılıklı oturacaktır. Folyo baskı ile bir kutu üzerinde yapılan görsel baskıda her iki takımı da temsil edecek mavi ve kırmızı piyonlar başlangıç noktasına yerleştirilmiştir. Ortada ise oyun ile ilgili soru kartları yer almaktadır. Sırası gelen öğrenci, karşısında yer alan takım arkadaşına bir dakika içinde ortadan seçtiği kartlarda yer alan soruyu sorar ve yanıt doğru ise bir adım ilerler. Yanlış cevaplarda ise herhangi bir ilerleme gerileme söz konusu değildir fakat soru kartları içerisinde yer alan ‘’Joker Soru’’ kartlarında ise öğrenci doğru cevap verdiğinde iki adım ilerlerken yanlış cevapladığında ise bir adım geri gitmektedir. Öğrencinin bilemediği soru için de ‘’pas’’ hakkı söz konusudur. Bir dakikadan sonra oynama hakkı diğer takıma geçmektedir ve yine aynı şekilde oyuncular belirlenen kurallarla oyunu oynamaya devam etmektedir. Oyun zemininde yer alan sayılarda sorulara doğru cevap veren ve 20. adımı da geçen takım, yarışmayı kazanmış sayılacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/pxh-pvya-vuk

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : College Humour İn Classrooms

Özet : A way of going outside the borders books sometimes give us. And how tomake students furthermore interested in the lesson and think about the subject we are doing.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bje-mght-gdr

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Mindfulness

Özet : Sunum 3 bölüm ve örnek uygulamadan oluşmaktadır. 1. Bölüm: Mindfulness nedir?, Mindfulness ne değildir?, Mindfulness amaçları nelerdir? 2. Bölüm: Mindfulness hayatımızı ne derecede etkiler?, Faydaları nelerdir?, İçeriği nedir? 3. Bölüm: Mindfulness nasıl uygulanır?, Mindfulness’ı hayat felsefesi haline nasıl getirebiliriz?

Seviye : Okul Öncesi

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/hka-spnc-fzo

Oturum : OTURUM5

Saat : 15.15-15.45

Konu : Görsel Sanatlar Dersini Kimler Almalıdır?

Özet : Görsel sanatlar dersi, resmi ve heykeli seven ve yeteneği olan öğrenciler tarafından mı tercih edilmelidir? Hayatın her alanında estetik bakış açısı bize ne kazandırır? sorularına yanıt aranacakt

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation