Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 4. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/wzw-rbye-iqa

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Kara/Yamalı Şiirler

Özet : Öğrencileri şiirle buluşturmayı keyifli hale getiren, şiirin hem okuyucusu hem yaratıcısı olmayı tattıran eğlenceli bir etkinlik. Ünlü şairlerin dizelerini bir araya getirip ondan yeni bir şiir ortaya çıkarma oluşturulan yeni şiirden de bir şiir yaratma etkinliğini birleştiren bir çalışma olacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/srv-vwam-oix

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ve PYP’de Eylem

Özet : Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır. Ocak 2016'da yürürlüğe girmiştir. Bu sunumda PYP'de eylemi, SKA ile sorgulama programımızı nasıl bir araya getirdiğimizi ve çalışma örneklerini inceleyeceğiz. Öğretmenlerin faydalanabilecekleri kaynakları paylaşacağız.

Seviye : Anaokulu-İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/vcj-nxtn-kbe

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Lise Radyosu Kurulumu Ve Yönetimi

Özet : Lisemizde bir radyo kurarak öğrencilerimize eğlenceli bir etkinlik aracı sağlayabilir hem de kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratabiliriz.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/itn-wext-wxw

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Growing International Mindedness in kindergarten

Özet : Around The World is a 9 weeks transdisciplinary project. It starts with the introduction of 7 continents and the story with Flat Stanley. Teacher send off Flat Stanley to travel the world and Flat Stanley reports back his adventures at the end of each week. Every week, students are immersed in one of the countries in each continent through language, music, art, dance and food. Students also have the chance to connect with schools around the world for cultural exchange during the project period. At the end, students return back to Turkey and make reflections of their learnings.

Seviye :

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/gro-rcsx-pjv

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Yogaletes

Özet : Pilatesin omurga ve karın merkezli hareketleri , yoganın ise denge ve nefes odaklı asanaları vardır. Yogalates; bu iki sağlıklı öğretiyi tek bir potada eriten özel bir çalışma biçimidir. 11-18 yaş ergenlik dönemi olarak geçen bu yıllarda, kızlarda ve erkeklerde hem fiziksel hem psikolojik değişikler yaşanmaktadır. beden yapısındaki evrilme ve değişim bu dönemde de devam ettiği için, iskelet sisteminin en iyi şekilde korunması, beslenmesi ve yapılandırılması gerekmektedir. Sürdürebilir bir vücut için bu dönemde yapılacak fiziksel aktiviteler, beden sağlığı ve doğru vücut postürü hakkında farkındalık yaratmak için kilit rol oynamaktadır. Not: Sunum, uygulamalı olacaktır. Katılımcılar, spor yapmaya uygun kıyafetli ve egzersiz matı ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ymt-iucm-jag

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Yabancı Romanını Yaratıcı Okuma Çalışması

Özet : Eleştirel okuma öğrenciye okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırırken aynı zamanda öğrenciyi yaşama hazırlamalı, yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamalı, yeniyi yaratmak için gereken özgüveni geliştirmelidir. Bu amaçla uygulanabilir sınıf içi pratiklerle daha geniş bakış açısıyla öğrenciye kendi görüşlerini geliştirmeyi amaçlayan bir okuma etkinliği örneğini sizlere sunacağım. Bu çalışmamızda öğrencilerin okuma etkinliğine katılımlarında önemli bir gelişme olduğu, öğrencilerin motivasyonunun yükseldiği ve öğrencilerin performansını olumlu etkilediği görülmüştür.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/esu-hvwq-fvj

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : İngiliz Parlementer Stili Münazara Ve Münazara Takımı Yönetimi

Özet : Münazara, öğrencilerin çeşitli konularda bilgi birikimini, hitabet ve iletişim kabiliyetlerini, hızlı düşünme ve karar alma yeteneklerini yarıştırdığı bir ikna oyunudur. Münazara 200 yıldır dünyanın tüm büyük üniversitelerinde en entelektüel etkinlik olarak kabul görmekte ve bakanların, başkanların oyunu olarak nitelendirilmektedir. Dünya genelinde iki münazara stili bulunmaktadır. Bunlar: İngiliz Parlementer Stili ve Dünya Okulları Stilidir. Dünya Okulları Stili ismini, uluslararası lise seviyesi takımlarının ülkeleri için yarıştıkları WSDC (World Schools Debating Championships) turnuvasından alır. Türkiye genelinde “lise stili” olarak da bilinir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan münazara stili “İngiliz Parlementer Stili” olmuştur. Bu sunumda “İngiliz Parlementer Münazara Sistemi” hakkında bilgi verilecek; format, görevler ve kurallar açıklanacaktır. Devamında “Yeni siteme göre bir münazara takımı nasıl hazırlanmalı?” ve “Modern formatta tartışılan konuları nelerdir?” soruları cevaplanacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kzd-yesj-usy

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Çevrimiçi Öğrenci Gruplarını Etkin Hale Getirmek

Özet : Teknolojinin gelişimiyle beraber sanal takımlar birçok alanda yer edinmeye başladı. Öğrencilerin yüz yüze çalışmalarının önüne geçebilir mi? Bu sunumda öğrencilerin oluşturduğu sanal takım çalışmalarının daha etkili olması için hangi faktörler desteklenebilir ve geliştirilebilir, nelerin önüne geçilebilir siber aylaklık, Google etkisi gibi kavramları içine alarak örnekleriyle tartışılacaktır.

Seviye : İlkokul, Ortaokul, Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/vrv-dxef-kfb

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : PYP'de Sergi

Özet : PYP Sergisi bir bitirme projesidir. Sergi sürecindeki tüm öğrenciler, her sene 6 tema gördüler. 4. sınıf son temaya geldiklerinde 23 ayrı temayı öğretmenleriyle incelediler. Bu temada ise ana fikrinden tüm etkinliklerine ve eylem sürecine kadar her detayı kendileri tasarlar. Bu etkinlik öğrencilerin geliştirmeyi başardıkları tüm nitelikleri, okul toplumuna sergileyebilmeleri için bir fırsattır. Okulumuzda uygulanan PYP süreci bu sunumda aktarılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/czn-cjuz-bct

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Okuldan Topluma Hizmet: Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Özet : Okul genelinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde amaçlar, hazırlık süreci, işleyiş, içerik ve sonuçlara dair örnekler üzerinden sunum yapılacaktır.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/aks-oeva-ttj

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : İSTEK Herbaryumu

Özet : İSTEK Uluğbey kampüsümüzde yer alan bitkilerin çeşitli kısımlarından örnekler alarak bir kampüs ağaç defteri hazırladık. Bu ağaç defterinin oluşum basamaklarını ve sosyal sorumluluğa dönüşen hikayesini sizlerle paylaşacağım.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ius-vcxr-cnp

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi Ve Materyal Kullanımı

Özet : İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretiminde yaratıcı, araştırıcı ve eleştirel tarih anlayışı kapsamında materyal kullanımı benimsenmelidir. Bu çalışmanın amacı kullanılacak materyaller ve farklı öğretim yöntemleri ile öğrencilere araştırmaya yönelik eleştirel tarih bakış açısı kazandırmaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/yte-wrei-oyf

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Eğitim ile öğrenme arasındaki bağı nasıl dönüştürebiliriz: Yeni Zelanda Eğitim Sistemi

Özet : Verena Friederike Hasel'in "Neden Bir Eğlence Okulunu Tercih Etmelisiniz?" isimli kitabından yola çıkarak eğitim ile öğrenme arasındaki bağın nasıl dönüşebileceğini Yeni Zelanda eğitim sistemi üzerinden örneklendirmek

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mea-uqsx-jui

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Bir Eğitsel Oyun Örneği

Özet : Tinkercad uygulaması kullanarak eğitsel bir oyun tasarladık. Bu uygulama, lise öğrencilerinin kolaylıkla kullanımına uygun olmakla birlikte üç boyutlu tasarım yapma imkanı sağlamaktadır. Oyun karton bir kutu içerisine yapılan baskılarla oluşturulmuştur. Oyunun içinde bir oyun tahtası, zar, dört takım piyonu, dört farklı kategoride soru kartları ve para kağıtları bulunmaktadır. Bul Bakalım adını verdiğimiz bu oyunda, kutu içerisinde yer alan ‘’Nasıl Oynanır? ‘’ kitapçığında oyunun nasıl oynanacağı ve kuralları açık bir şekilde yer almaktadır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dxa-wvtr-thh

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Sorgulama Ünitesini Yaşayan Öğrenciler: 2.Sınıfların Özne Olma Ve Eyleme Geçme Hikayesi

Özet : Sunumum 2. sınıf öğrencilerimizin Gezegeni Paylaşmak temasında yaptıkları çalışmaları ile özne olma ve eyleme geçme sürecini konu alacaktır. Öğrencilerin ünite başındaki planlama toplantısına katılması ile başlayan ve eyleme geçmeleri ile tamamlanan ünitede öğrencilerin yaptıklarından örnekler içerecektir. Öğrencilerin özne olmasına imkan verdiğimizde çıkan güzel örnekleri paylaşarak öğrenmelerine nasıl sahip çıktıkları ve kendi öğrenmelerine liderlik ettikleri vurgulanacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/vwg-xoku-ayr

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : Kriptoloji İle Matematik

Özet : Kriptografi ya da şifreleme okunabilir durumdaki bir verinin içerdiği bilginin istenmeyen taraflarca anlaşılmayacak bir hale dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin tümüdür. Kriptoloji bir matematik bilimidir. Sezar Şifreleme, Vigenere Şifresi, AES (ADVANCED ENCRYPTION STANDARD) , Diffie-Hellman anahtar takası gibi şifreleme metotları bulunmaktadır. Bahsedilen şifreleme metotları sayılar, fonksiyonlar ,bölme-bölünebilme, öklid algoritması gibi matematik işlemleri kullanılarak yapılmaktadır. Öğrencilere, konu kazanımlarına uygun olan zamanlarda, işlem ve akıl yürütme içeren çalışmalara örnekler verilecektir. Bu çalışmalar ders içi aktivite olarak bireysel ya da takım halinde oyun haline getirilebilecektir.

Seviye : Lise-Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/uqi-ifmc-moo

Oturum : OTURUM4

Saat : 14.30-15.00

Konu : İklimin İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri

Özet : Yaşadığımız coğrafya kaderimizdir söyleminden yola çıkarak iklimin kaderimizi ve karakterimizi nasıl şekillendirdiği ve geleceğimize nasıl yön verdiği örneklerle incelenecektir.

Seviye : Orta-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation