Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 2. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/nih-nyye-nuf

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Hacking Human

Özet : To whom do we unknowingly open the door of our home with the digital age and new technologies? How safe is our mobile phone, computer or even smart TV? Everyone has come across the same news and recommendations on the Internet and on television. So how can we be ready for the danger without really recognizing it? In this presentation, we will take a journey into the brain of a hacker while examining the dangers we may encounter in the virtual world and ways to protect our privacy.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bvq-znwa-kzo

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Fizik Ve Coğrafya Disiplini Açısından Deprem Dalgaları.

Özet : Tektonik depremler sırasında ortaya çıkan yüzey ve cisim dalgaları, bulundukları ortamın jeolojik özelliklerine göre farklı etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, fiziksel açıdan deprem dalgalarının oluşumu ve coğrafi ortamda oluşturdukları etkileri iki disiplini bir araya getirerek incelenecektir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/jxi-dhoo-irq

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Sınavlara Hazırlık Sürecinde Öğrenme Beslenme İlişkisi

Özet : Fizyolojimizi etkileyen her şey psikolojimizi de etkilemektedir. Öğrencilerimiz sınavlara hazırlanırken çağımızın getirdiği düzen içerisinde beslenme kısmını ihmal etmekte ve bu ihmal sınav başarılarını da etkilemektedir. Sunum, içerisinde süreç ile ilgili önerileri barındırmaktadır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/drv-igrt-zcn

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Ne Kadar Dikkatliyiz?

Özet : Sunum, dikkat ve dikkat çeşitleri hakkında kısa bilgi ve interaktif alıştırma içermektedir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xio-vyxm-jnu

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Neden Crossroads?

Özet : Crossroads derslerinde 2 farklı dilin bilgi ediniminde araç olarak kullanılması ve özellikle küçük yaş gruplarında odaklanabilme süresinin kısa olmasından dolayı konuşmacının değişmesinin öğrencinin öğrenme sürecine olan olumlu etkisi. Fen bilgisi/ sosyal bilgiler/ matematik derslerinde işlenen konularda yabancı kaynakların yüksek kalitede ve profesyonellikte içerik üretmesi ve İngilizce öğretmenlerinin bu içeriklere ulaşımının ders içeriğine olan pozitif katkısı vb içerikli bir sunum olacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kpx-pnrt-xkz

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Sosyal Bilgiler Dersinde Almanya Örneği

Özet : Küresel bir köy haline gelen dünyamızda sosyal bilgiler dersine ait yurt dışındaki uygulamaların içeriklerinin incelenmesinin hem öğretmenler açısından hem de öğrenciler açısından ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmamızda da örnek olarak incelenen Almanya’nın Mannheim kentindeki sosyal bilgiler dersi sürecine ait program ve uygulama içeriklerinin öğretmenlerle paylaşılması sağlanacaktır. Almanya’daki öğretmenlerle yapılan bireysel görüşmelerle temin edilen örnekler ve öğretmen deneyimleri de paylaşılacaktır. Öğretmenlerin bu sunum sonrasında kendi branşlarına ait yurt dışında yapılan çalışmaları yakından görme, farklı bir kültüre ait içerikleri inceleme ve kendi ders içeriklerine de yönelik ilham vereceği umulmaktadır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/irc-bkbm-zch

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : ‘Hücre ve Bölünmeler’ Ünitesinin REACT Stratejisiyle Öğretimi

Özet : Yaşam Temelli Öğrenme (YTÖ), öğrenen bireyler olarak öğrencilerin yaşamlarında karşılaştıkları gerçek olaylardan yola çıkarak zihinlerinde oluşturdukları bağlamlar sayesinde deneyim/tecrübe kazanmalarına, ayrıca onların doğal ortamlarında anlamlı ve kalıcı öğrenme gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle doğal ortamda öğrenme gerçekleşmiş olmakta ve edinilen yeni bilgiler ve öğrenme anlamlı ve kalıcı olabilmektedir. Öte yandan YTÖ modelinin kullanımıyla, öğrencilerin konuları zihinlerinde yapılandırmaları, konu yönelik ilgi, tutum, motivasyon ve başarılarını artırmaları, dahası bilimsel süreç becerilerine sahip bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Yaşam temelli öğrenmenin öğretim ortamında REACT, 5E ve ChiK’in önerdiği dört aşamalı model gibi aktif öğretim yöntemleri ile uygulanabilmektedir. REACT stratejisi özünde ezbere dayalı öğretimi ortadan kaldırmayı, böylece öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesini hedefleyen etkinlikleri öğrenme ortamına katarak öğretim sağlama amacını taşımaktadır.

Seviye :

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dtc-bgyw-mro

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Beceri Değerlendirme Programı (Bedep) Değerlendirme Süreçlerinin Belirlenmesi Ve Takibi

Özet : BEDEP (Beceri Değerlendirme Programı); 21. Yüzyıl becerileri kapsamında tanımlanan Okuma Becerileri, Fen Okuryazarlığı, Problem Çözme Becerileri, Matematik Okuryazarlığı, Finansal Okuryazarlık gibi alanlarda öğrencilerin bilişsel becerilerini ölçmeyi planlayan bir programdır. BEDEP’in soru yazma ve değerlendirme süreçleri Webb’in Bilgi Derinliği taksonomisine göre yapılmaktadır. Soru yazım işlemlerinin ardından sorular yine Webb’in taksonomisine göre hiyerarşik olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflama ile öğrencilerin verdikleri yanıtlar ile düşünme düzeyleri eşleştirilebilmekte ve öğrencilerin hangi üst düzey düşünme becerisine sahip olduğu tespit edilebilmektedir.

Seviye : Lise/Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ben-ocma-gwa

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Kariyer Planlama Sürecinde Öğretmen-Öğenci ve 21.Yüzyıl Yetkinlikleri

Özet : Beklentiler, yüzyıl öğrenme çerçevesi, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin değerlendirilmesi ve araştırma örnekleri ele alınacak.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/afm-dqbh-xem

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Kim Olduğumuz

Özet : Kim olduğumuz temasına ait “bireylerin ihtiyaçları bireylerin sorumluluklarını belirler” anafikrini öğrenmeye dayalı 6 hafta süren eğitim yolculuğunun anlatılacaktır.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/upz-uwig-cgz

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Değerli Dünyam (Etwinning Projesi)

Özet : Öğrencilerimize olumlu insan ilişkilerini ve çevreye duyarlılığı bir yaşam felsefesi haline getirmeleri konusunda rehberlik etmeyi; öğrencilerimizin milli, manevi ve evrensel değerler ışığında edindiği bilgileri kalıcı hale getirmeyi hedeflediğimiz Değerli Dünyam isimli eTwinning projemize ait etkinlik örnekler, projemizin öğrenci - öğretmen ve okul düzeyindeki katkıları paylaşılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/rrc-zkfd-duj

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Müzik Dersinde Oyunlaştırılmış Hikayeler

Özet : Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde PYP ünitelerini yaratıcı drama yolu ile müzik dersine nasıl dahil edebileceğimiz paylaşılacaktır.

Seviye : Anaokulu Ve İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mez-vpvu-gku

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Beceri Temelli Soruların Fen Derslerine Entegre Edilmesi

Özet : Beceri temelli soru sistemi, yenilenen eğitim sisteminin en önemli parçalarından birisidir. Beceri temelli sorular sayesinde analitik düşünme becerisi kazanılmakta, stratejik düşünme öğrenilmektedir. Beceri temelli sorular aynı zamanda çocukların soruları anlama ve sorunun her aşamasını rahatlıkla takip etme yeteneği kazanmasını da sağlar. Bu da hayatın her alanında sorunların üstesinden daha kolay gelmesine imkan sunar. Fen Bilimleri dersi, çevremizi ve kendimizi tanıyıp anlamamız, yaşadığımız çağa ayak uydurmamız, yeni bilim insanları yetiştirmemiz, problem çözme becerilerimizi artırarak hayata olan uyumumuzun kolaylaşması açısından önem arz etmektedir. İşte bu amaçla biz de bu bakış açısını fen konularımıza uyarlamaya çalıştık.

Seviye : Ortaokul-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wuz-hjyu-hdc

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Türkçe Öğretmenim Adlı Aygıtın Türkçe Konuşmaya Etkisi (Tübitak Projesi)

Özet : Öğrencilerin sözcüğün Türkçe mi, yabancı kökenli mi olduğunu anında öğrenebileceği, yabancı kökenli ise Türkçe olmama nedenlerini tek tek sesli komut ve ekranda yazıya dökerek cevaplayacağı, sınıflarda duvara takılabilen bir aygıt yapılmıştır. Çalışmayla “Türkçe ve yabancı kökenli sözcüklerin ses özellikleri farkını kalıcı olarak öğretmek, Türkçe karşılıklarını ilkokul ve ortaokul seviyesinde dile yerleştirip öğrencilerin dil alışkanlığı kazanmasını sağlamak, Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, Türkçe konuşan, dilini, kültürünü sonraki kuşaklara taşıyacak nesiller yetiştirmek” hedeflenmiştir.

Seviye : Ortaokul-Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zpj-wsvf-nou

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Nefes Farkındalığı

Özet : Nefesimizin fonksiyonel olması yaşamımızın her alanında ilerlememizi sağlarken, disfonksiyonel nefes alışkanlıkları başta sağlığımız olmak üzere tüm yaşamızı etkiliyor. Yaşamınız ve sağlığınız sahip olduğunuz disfonksiyonel nefes alışkanlıklarını size gösteriyor.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/uom-odov-pma

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Fen Eğitiminde Ki Modelle Öğretim Yönteminin Yeri Ve Önemi

Özet : Fen, karmaşık ve soyut doğası itibariyle her zaman öğrenciler için anlaşılması zor bir alan olmuştur. Bu nedenle öğrencilerin özellikle fen bilimlerindeki soyut olan kavram ve olayları algılamaları için kullanılan modellerin rolü son derece önemlidir. Bu çalışmada çeşitli araştırmalardan yararlanılarak fen eğitiminde kullanılan yöntemlerden biri olan modelle öğretim yöntemi ve bu yöntemin fen öğretimindeki önemi hakkında bilgi verilecek ve modelle öğretim yönteminde buna dayalı olarak önerilerde bulunulacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/yki-vzcy-yvh

Oturum : OTURUM2

Saat : 13.00-13.30

Konu : Milet’Te Bilimin İzinde

Özet : Tam öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin farklı öğrenme merkezlerinde, farklı duyu organlarında izler kalması gerektiğini yapılan bilimsel çalışmalar kanıtlıyor. Ayrıca disiplinler arası öğretimin öğrencinin tam öğrenmesine tam da bu nokta da etki ettiği bir gerçek. Yaptığımız uygulamada tespit ettiğimiz soru şuydu. Aynı soruyu farklı disiplinler olarak ele alabilir miyiz? Aynı soruyu Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik öğretmeni hatta Görsel Sanatlar öğretmeni sorarsa öğrenci tarafından nasıl algılanır? Felsefi soruşturma yapmak (P4C) öğrenmeyi nasıl etkiler? Bu soruların cevapları okulda değil de doğal ve özgün bir fiziksel ortamda verilirse, öğrencilerin öğrenme süreçlerini nasıl etkiler? Çağdaş eğitim sisteminin çocuklara farklı değer ve becerileri farklı disiplinleri birlikte ele alarak aktarmada ve deneyimletmede eksik kaldığının bilinciyle yola çıktık. Uygulamamız öğrencilerin eski uygarlıkların yaşadığı bir alanda, o zamanlarda yaşamış bilim insanlarının yaşantılarını, bilime katkılarını yaşadıkları mekan ve tarihi düşünerek genelleştirmelerini sağlamak üzerine 4 farklı disiplin açısından farklı teknikleri de kullanarak bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışmaktadır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation