Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 1. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/zpm-owar-xkz

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Oyunlarla Öğren

Özet : Sunumda, "Okul öncesinde oyunun önemi nedir?", "Oyun hayatımızı ne derecede etkiler? İçeriği nedir?" ve "Okul öncesinde oyun nasıl uygulanır?" sorularına yanıt aranacak ve örnek uygulama yapılacaktır.

Seviye : Okul Öncesi

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/jtq-zrxe-eey

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Tarım Ürünlerinin Tarihsel Yolculuğu

Özet : Çalışmada günümüzde vazgeçemediğimiz bazı ürünlerin anavatanlarından dünyaya yayılış öyküsüne değinilecektir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kte-nthz-yoy

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : "Anaokulunda Eylem Dolu Bir Yıl"

Özet : Sunum, İSTEK Kemal Atatürk Anaokulunda eğitim alan 6 yaş öğrencilerinin yıl boyunca sorgulama yaptıkları farklı PYP temaları ile ilgili gerçekleştirdikleri eylemlerden örnekleri kapsamaktadır.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xsc-ygma-duc?authuser=0

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Bir Sorgulama Ünitesinin Planlama Ve Uygulama Süreci

Özet : Bir sorgulama ünitesinin planlanma sürecinin paylaşılması ve uygulama kısmındaki yöntem, teknik ve yaklaşımların örneklerle anlatılması.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mwo-cwko-jub

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Beden Eğitimi Dersi ve IB PYP

Özet : Beden Eğitimi Dersi ile PYP kazanım ve becerilerinin Olimpik spor branşları ve olimpizm felsefesi ile örtüşmesi. Katılımcılar IB PYP ile olimpik branşların birlikteliği hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nrm-bxte-skv

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Every Learner Is Unique: Differentiation In The PYP Classroom

Özet : The presentation will focus on how to deliver interconnected activities based on student requirements in order to ensure that all students have a similar understanding of a skill or concept. Examples and strategies will be demonstrated to guide teachers in successfully implementing differentiation.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xxb-hmqp-afh

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Etwinning

Özet : eTwinning platformunda yapılacak projelerin ve platformun tanıtımı

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/tok-uczh-ykb

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Sınıf İçi Etkinliklerde Disiplinler Arası Uyarlama

Özet : Bu etkinlik sanat disiplinleri arasında uyarlama çalışmalarının nasıl uygulanabileceğine dair bir etkinliktir. Özelikle yaratıcı yazma etkinliklerinde kullanımı oldukça etkili olan bu etkinlikte belli bir sanat dalına ait bir yaratının başka bir sanat dalına dönüştürülmesi etkinliğin odak noktasıdır. Etkinlik dönüştürülecek disiplin hakkında bilgi verilmesi ve ardından uygulama şeklinde gerçekleştirilir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wcw-dvwy-kwg

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Kuantum Dolanıklılığı

Özet : Evrendeki her şey zıttı ile vardır. Pozitif ne kadar pozitife giderse, negatif o kadar negatife gider. Bu sunumda kuantum dolanıklılığı anlatılacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/peb-xphs-wag

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Günümüz Teknoloji Kullanımı

Özet : İlkokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre teknoloji kullanımları ve içinde bulunduğumuz süreç hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuzun öğrenciler üzerinde yapılmış nitel çalışma sonuçları paylaşılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dxj-tbya-cvh

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Uluslararası Sınavların Tanıtımı Ve İçeriği

Özet : Uluslararası sınavların içeriği, sınavların yapıldığı tarihler, sınav merkezleri ve sonuçlara göre takip edilmesi gereken adımlar hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Seviye : Lise Ve Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/sfx-zgba-oem

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Matematiksel Modelleme

Özet : Matematiksel model ve modelleme arasındaki farklar nelerdir?, Modellemede hedef ve aşamalar nelerdir? (Bu aşamaların Polya’nın problem çözme aşamalarıyla ilişkisi nedir?, Ders içeriğinde modellemeye vakit ayırmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?, Crossing River Problemi modelleme ile nasıl çözülür?, Bu yıl 2.si yapılan İSTEK Okulları matematiksel modelleme yarışmasında öğrencilerimizin geçmiş tecrübeleri nelerdir ve çalışmalar süresince öğrencilerimize nasıl rehberlik edebiliriz?

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zef-xdun-nyh

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Disiplinler Arası Eğitim Yaklaşımı: Ders Materyali Ve Proje Örneği

Özet : Özge Bal, Ders Materyali: Adventr ile, dallanan yapıda interaktif video tasarımı yapılarak sebep-sonuç örnekli fen bilimleri müfredatı dahilinde oyunlaştırılmış deney tasarlanması ve her seviye için uygun hale getirilebilir eğitim materyali olarak kullanılması. Selin Sağdıç, Proje Örneği; Maker atölyesi donanımı ile fen bilimleri laboratuvar materyallerinin bir araya getirilerek, pozitif bilimler/ bilişim iş birlikli proje üretimi (TEKNOFEST-Çevre ve Enerji Teknolojileri finalist proje örneği: Arduino Mikrodenetleyici Kullanılarak Okutulan RFID Kartların c# Yazılım Dili ile Oluşturulan Otomasyona Aktarılarak Kişiye Özel E-fiş Veri Tabanı Oluşturulması).

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kdg-wvqb-vva

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Yoğun Bir Ders Anlatımı Sonrası Sesimizi Nasıl Zinde Tutarız?

Özet : Yoğun ders anlatımlarında sesimizi nasıl zinde tutarız?

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/fqg-kyqp-siu

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Suskunluk Sarmalı

Özet : Bir kişinin/grubun savunduğu fikir, mensubu olduğu toplumun ‘genel-geçer’ kabul ettiği görüşlere uygun değilse, bu kişi toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle konuşurken kendini kısıtlar veya fikrini söylemekten vazgeçer. Ayni durumu egitim-ögretimin her kademesinde goruruz.Bu durumun tanimi ve basa cikma yollari ile ilgili minik bir sunum hazirlayacagiz

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/pkq-dvjk-der

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Eğitimde Dijital Dönüşüm

Özet : Tüm dünya sürekli değişim ve dönüşüm halindeyken, eğitim sisteminin değişmemesi mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz devrim niteliğindeki hızlı teknolojik çağa ayak uydurabilmemiz için eğitimde dijital dönüşüm şarttır. Şüphesiz ki toplumu şekillendiren biz öğretmenlerin bu değişime kayıtsız kalması beklenemez. Peki bizler bu değişime ayak uydurabiliyor muyuz? Eğitim hızla dijital hale gelirken biz bu dönüşümün ne kadar içerisindeyiz?

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ccd-wsne-gse

Oturum : OTURUM1

Saat : 11.15-11.45

Konu : Yeni Nesil Ödevler

Özet : Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında öğrencilerimizin yıl içinde okudukları kitaplara dayalı ortaya çıkan NFT, Minecraft, Podcast gibi dijital içerikler ile bez çanta, bardak, tablo, ayraç, tshirt-sweatshirt, rozet gibi el becerisine dayalı somut ürünlerin öğrenci örnekleri paylaşılacaktır. Eserlerden ortaya çıkan ürünler tüm branşlar için örnek ve kaynak olarak kullanılabilecektir.

Seviye : Lise Ve Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation