Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Ana Konuşmacılar

Canlı yayın linki: : https://istek.link/paykonemrahsgurkan

Oturum / Session : Ana Oturum / Main Session

Saat / Time : 16.00-17.00

Konu / Subject : Modern Zamanlar ve Dünden Bugüne Değişen Beklentiler

Özet / Summary :

Seviye / Level : Tüm Kademeler