Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Ana Konuşmacılar

Canlı yayın linki: : https://istek.link/paykonufuktarhan

Oturum / Session : Ana Oturum / Main Session

Saat / Time : 10.00-11.00

Konu / Subject : Çağa Uyumlanma ve Uzgörü

Seviye / Level : Tüm Kademeler