Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 4. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/zwd-bnpd-eux

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : PYP'de Ölçme ve Değerlendirme

Özet : Anaokul ve ilkokulda yapılan ölçme değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususlar, Ölçme değerlendirme basamakları, PYP'de kullanılan dönüşümlü düşünme örnekleri.

Seviye : Anaokulu - İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kxs-nqrn-ooc

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Teknoloji Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Özet : Doğru teknoloji, doğru uygulama, doğru öğretmen doğru karar. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyen Herakleitos'un üzerinden 2500 yıl geçti. 2500 yılda teknoloji, sosyal yapı ve daha pek çok şey değişti. peki bu değişimden eğitim kendi payına düşeni alabildi mi? Açık kaynak donanım ve yazılım akımı, yapa zeka, makina öğrenmesi gibi teknolojilerin yaygınlaşması ve teknolojinin üreticisi olmanın kolaylaşması ile geçtiğimiz yıllarda sınıflarda büyük değişiklikler yaşanmaya başladı. pek çok farklı teknoloji, bir o kadar da farklı varyasyon eğitime nüfuz ederken sınıflarımızda doğru değişim rüzgarını estirmek için karşımızda büyük bir sınav var. Paykon 21' de sizlerle Yenilikçi ve deneysel teknolojilerin eğitim öğretime pozitif etkilerini Dünya perspektifinden inceleyeceğiz.

Seviye : Tüm Öğretmenler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mdt-yfbe-exy

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Eğlenelim ve Öğrenelim

Özet : Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde, derslerde kullandığımız rutin uygulamaları, oynattığımız oyunları ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin neler olduğunu sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nop-hsek-ifi

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Elle Yazmak Mı Klavyeyle Yazmak Mı?

Özet : Teknoloji günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve öğrencilerin öğrenmesini de destekleyebilen bir unsur. Ancak teknolojinin sınırları olmalı: Öğrencilerin el yazısı ile yazmak yerine yerine klavyeyle yazmaları, öğrencilerin okur yazarlık becerilerinin gelişimine zarar verebilir. El ile beynin sinir devreleri arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor. Öğrenciler harflerin temel özelliklerini daha iyi yazmayı öğrendikçe, aynı zamanda onları akıcı bir biçimde tanımayı da öğreniyorlar. Harfleri tanıma, daha iyi akıcı harf yazımını destekliyor ve bu da genel okuma becerisinin daha iyi gelişmesini sağlıyor.

Seviye : İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Eğitim Yöneticileri

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bgq-fgfu-hdt

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Pandemi Döneminde Okul Öncesi Öğretmeni Olmak

Özet : İçinde bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrimiçi olarak devam eden öğrenme yolculuğumuzda anaokulu öğretmenlerinin yaşadıkları tecrübelerle birlikte yıl içinde yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Sunumda yer alan çalışma örneklerinin mesleğe ya da kurumumuzda göreve yeni başlayan meslektaşlarımıza yol gösterici olacağı ve fayda sağlayacağı öngörülmektedir

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/oor-msvv-dex

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Bunları Biliyor Muydunuz?

Özet : Bu sunudaki bilgilerle birlikte edebiyatın merak uyandıran yanlarını ders içinde anlatarak öğrencinin aktif dinlenmesini sağlamak ve derse olan ilgisini arttırmak amaçlanıyor. BUNLARI BILIYOR MUYDUNUZ ? CAHİT SITKI Küçükken yaramazlık yaptığı için babası tarafından pencereden aşağı sarkıtılmıştır. O günden sonra ölümden korkmuş ve eserlerinde hep “ölüm” temasını işlemiştir. NAZIM HİKMET Nazım Hikmet’in en değişik özelliği devamlı beyaz pantolon giymesiydi. İlham geldiğinde aklındaki sözleri hemen beyaz pantolonuna not alıyormuş. Tüm dünyanın tanıdığı bir şair olmak, böyle değişik özelliklere sahip olmaya bağlıdır belki de. Bursa cezaevinde ıslak ıslak çok dayak yediği için onun en büyük korkusu su olmuştur. (...)

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/tam-yebf-cnb

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Algılanan Ebeveynlik Tarzlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Özet : Baumrind (1972) üç temel ebeveynlik stilinin çocuk üzerindeki kontrolünün farklı düzeyler içerdiğinden bahseder. Kontrol yoluyla çocuklarından uyum ve itaat talep eden ebeveynler, onları aileleri ve toplumla bütünleştirmeyi amaçlar. Otoriter ebeveynler kontrolü mutlak ve sınırsız olarak kullanır bu da çocuğu olumsuz bir şekilde sınırlandırmak anlamına gelir. Açıklayıcı/Otoriter/Demokratik ebeveynler kontrolü çocuğun istek ve beklentilerine göre başka iletişim yolları ile birlikte dengelemeye çalışırlar. İzin verici ebeveynler ise kontrolü neredeyse hiç kullanmazlar. Farklı kontrol ya da otorite kullanımı gençler ve çocuklar üzerinde farklı psikolojik sonuçlar doğurur (Darling & Steinberg, 1993). Bu bilgiler ışığında yapılan çalışma ilkokul öğrencilerinin algıladıkları ebeveynlik stillerini ve bu stillerin çocukların arkadaşlık kalitesi, akademik başarıları ve öz-güvenleri üzerine etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ppv-ssdb-pwu

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Listening And Speaking In The Academic And Informal Setting

Özet : The lack of cultural background in the classroom hinders students learning English. Students do not have the knowledge of academic registers and the informal setting that the English language offers. In this presentation, we will analyze the informal setting through conversations in order to find the issues that students have in learning the language. The academic register is also explained to help students be successful in the classroom. It is important to help students understand classroom settings which the social aspect develops students’ learning in the classroom.  By giving English learners the special tools to develop their learning skills in the classroom, students have the potential to be successful in the academic and informal setting.

Seviye : High School

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/jfv-xchx-giw

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Erasmus+ Enhancing Book Reading Project

Özet : Proje kitap okumayı artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda farklı türler ve farklı ülkelerin yazarları tanıtılarak öğrencilere çeşitli sunumlar ve çalışmalar yaptırılmış ve okumanın önemi aşılanmaya çalışılmıştır. Projemiz kapsamında İspanya, İtalya, Slovenya ve Polonya’nın da içerisinde bulunduğu proje ortaklarımızla ortaokul öğrencileri yıl içerisinde çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenleyerek projenin amacı üzerinde çalışmışlardır. Proje gereği olarak AB Erasmus+ proje sözleşmesinde yer alan tarihlere göre öğrencilerimizle birlikte proje ortağı ülkelerimize seyahatler düzenlenmiştir. Proje aynı zamanda salgın döneminde de online etkinlikleriyle amacına hizmet etmeye devam etmektedir.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/dnt-pvcj-hvf

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Okuma Hataları ve Müdahale Yöntemleri

Özet : Okumayı öğrenme okula başlayan tüm öğrenciler için başarılması gereken önemli bir görevdir. İyi bir okuma eğitimi sürecinden geçen öğrenciler, başarılı bir öğrenme sürecinin de temelini atmış olurlar. Okuma hataları, okuduğunu anlamanın önündeki en büyük engeldir. Bu sunumda okuma eğitimi sürecinde öğrenciler tarafından yapılan harf-kelime atlama, heceleri yanlış bölme, hecelerin yerini değiştirme, satır atlama gibi okuma hatalarının tespiti ve bu hatalara özel müdahale yöntemlerinin neler olduğuyla ilgili paylaşım yapılacaktır. Bu sunum sonrasında öğrencilere "Bol bol kitap oku." demekten öteye geçerek farklı bakış açıları kazanacağınıza inanıyorum.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/pze-nfqy-ezt

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Bir eTwinning Projesi Gerçekleştirmek

Özet : İSTEK Bilge Kağan Anaokulunda 2020-2021 Öğretim yılında uygulanan "Geleceğini Yeşillendir, Eğitimini Renklendir/ Green Your Future, Colour Your Education" AB Erasmus eTwinning Projesinin katılım süreçleri, uygulama örnekleri ile eTwinning Projelerinin öğretmen-öğrenci ve okul üzerindeki katkıları paylaşılacaktır.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/uag-vkqp-fvf

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Travmatik Yaşantıların Çocuk, Ergen ve Yetişkinlere Etkileri ve Bir Terapötik Sağaltım Yöntemi Olarak; EMDR

Özet : Her birey yaşamını dolduran pek çok iç ve dış kaynaklı anıya eşlik eder. Kimi hoş kimi rahatsızlık veren kimi de gelisim görevlerimizi gerceklestirmemize yardım eden bu yasamsal anılar, çocukluk çağından itibaren (bazı araştırmacılara göre doğum öncesinden) hayatımızın sonuna kadar yenilerini ekledigimiz ve bizim o olduğumuz kisi olmamızı sağlayan algısal, duyusal ve düşünsel anlamlar barındırır. Bu anlamlar olumlu veya rasyonel (akilci ve gercekci) dediğimiz düşünce/inanç kalıpları üretebildigi gibi bazen de kötü anıların etkisinden irrasyonel (akılcı, gerçekçi olmayan) düşünce/inanç kalıpları üretebilir. Düşünceler ve inanç kalıpları bireyin ses tonuna, duygulanımına, seçimlerine ve başka daha birçok psikolojik, biyolojik ve davranışsal etkilere sahiptir. İşte F. Shapiro tarafından geliştirilen EMDR psikoterapi yöntemi özellikle travmatik anıların bireylerde oluşturduğu türlü psikolojik zorlukların çözülmesini hedefleyen terapötik bir sagaltım yöntemidir. Sunumda genel olarak çocuk, ergen ve yetiskinlerin irrasyonel düşünce ve inanç kaliplarından ve EMDR'ın sunduğu sagaltim modelinden bahsedilecektir. Her birey yaşamını dolduran pek çok iç ve dış kaynaklı anıya eşlik eder. Kimi hoş kimi rahatsızlık veren kimi de gelisim görevlerimizi gerceklestirmemize yardım eden bu yasamsal anılar, çocukluk çağından itibaren (bazı araştırmacılara göre doğum öncesinden) hayatımızın sonuna kadar yenilerini ekledigimiz ve bizim o olduğumuz kisi olmamızı sağlayan algısal, duyusal ve düşünsel anlamlar barındırır. Bu anlamlar olumlu veya rasyonel (akilci ve gercekci) dediğimiz düşünce/inanç kalıpları üretebildigi gibi bazen de kötü anıların etkisinden irrasyonel (akılcı, gerçekçi olmayan) düşünce/inanç kalıpları üretebilir. Düşünceler ve inanç kalıpları bireyin ses tonuna, duygulanımına, seçimlerine ve başka daha birçok psikolojik, biyolojik ve davranışsal etkilere sahiptir. İşte F. Shapiro tarafından geliştirilen EMDR psikoterapi yöntemi özellikle travmatik anıların bireylerde oluşturduğu türlü psikolojik zorlukların çözülmesini hedefleyen terapötik bir sagaltım yöntemidir. Sunumda genel olarak çocuk, ergen ve yetiskinlerin irrasyonel düşünce ve inanç kaliplarından ve EMDR'ın sunduğu sağaltim modelinden bahsedilecektir.

Seviye : Tüm Öğretmenler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ssn-nieo-ish

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Öğretmenlik Notları

Özet : Öğretmenlik sadece meslek değildir. Duyguların mantıkla birleştiği gönül işidir. Her yıl yeni öğrencilerle karşılaşan öğretmenler her yıl yeni öğretmen olurlar. Bu sunumda kendini yenilemek isteyen öğretmenlere öneriler sunulacaktır.

Seviye : Tüm Düzeyler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/awa-npuh-bwq

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Sosyal Bilgiler Öğretiminde İyi Örnekler

Özet : Sosyal Bilgiler dersinde konuların öğrencilerin kalıcı bir şekilde öğrenmesi ve anlaması için müze gezilerinin önemi, kavram haritaları oluşturularak konuların ve kavramların öğrenciler tarafından öğrenilmesini ve değerler eğitimi ile maddi ve manevi değerlerin kavranması sağlamak

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/hjh-uvji-ovw

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Bakın Ne Anlatacağım!

Özet : Öğrenciler ezbere dayalı olduğunu düşündüğü konulara karşı ön yargı geliştirebilmektedir. Öğrencilerin daha önceden bildiği bilgiler veya öğrendiklerinde onlarda şaşkınlık ve ilgi uyandırabilecek bilgiler ile derse başlamak gayet başarılı sonuçlar vermektedir. Bu bakımdan ilginç anekdotlar ders başlangıçlarında kullanıldığında kalıcı ve anlamlı öğrenmeye yardımcı olacaktır. Böylece dinlediği dersi anlayan öğrencinin derse karşı güdülenmesi de artmaktadır. Öğretmenler ders hazırlıklarında önceden seçtiği tarihsel, sosyal, kültürel veya sanatsal anekdot veya materyallerle dersin anlatım gücünü artırmak için yeni bir bakış açısı sunabilir. Bu sunumun sonunda öğretmenlerin de kullanabileceği “sosyal” bilgiler listesi ve izlenebilecek sinema filmleri kılavuzu katılımcılarla paylaşılacaktır. Örnek 1 Kazanım: 7. sınıf Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. • Ahilik ve lonca teşkilatı ile meslek odaları ve meslek okulları üzerinde durulur. Ahilik konusunu işlemeye başlamadan önce işbirliği ve dayanışmanın önemini anlatan “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” Sözünün büyüsüne öğrencileri çekebiliriz. Osmanlı loncalarında aynı meslek erbabı beraber üretim yapardı. Demirciler ve bakırcılar çarşıları ise birbirinden destek alan iki meslek alanıdır. Demircinin harladığı ateşte şekil alır demir. Sonrasında demircinin artan külünü ise bakırcı ürünlerini parlatmada kullanırdı. İşte komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü buradan çıkmaktadır. Örnek 2 Kazanım: 5. sınıf Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. Ölmüşlerin arkasından “Toprağı bol olsun” ifadesinin kullanılması. Eski tip mezarlar Türklerde kurgan diğer bazı medeniyetlerde Tümülüs olarak adlandırılır. Friglerin efsane Kralı eşekkulaklı Midas’ın da mezarı bir Tümülüs’ten oluşur. Tümülüs hayatını kaybeden kişinin özel eşyaları ve ölüsünü odalara koyarak üstünü büyük taş ve toprak yığını ile kapattıkları mezar türüdür. Bu mezar tipi mezardakinin tanrı tarafından kabul edilmesi ve sosyal statü olarak da önemini göstermesi için yapılırdı. Bu bağlantı sağlanarak Frigler konusuna geçilir.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/chc-byke-zrp

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Bilim Şenliği

Özet : Ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yıl içerisinde ve öncesinde fen bilimleri dersinde edindikleri bilgiler doğrultusunda, yaratıcılıklarını ön plana çıkarmayı ve öz güvenlerini geliştirmeyi amaçlayan ürünlerini ortaya koydukları bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Belirli bir süre içerisinde fen bilimleri öğretmenlerinin koordinatörlüğünde öğrencilerin kendilerinin yaparak sundukları projeleri ile oluşturulmuş bir bilim şenliğidir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin ve öğrendiklerini sergilemenin kazanımı verilmek amaçlanmıştır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ybv-hrdj-joc

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Fen Bilimleri Dersinde Zihin Haritaları

Özet : Zihin haritası fikirleri ve kavramları sunmanın grafiksel bir yoludur. Bilgileri toplamaya, yaklamaya ve yapılandırmaya yardımcı olan bir görsel beyin fırtınası aracıdır.

Seviye : Ortaokul Fen Bilimleri Öğretmenleri

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bvu-fyyb-szz

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Duygu Dostu Öğretmenlik

Özet : "Emotion Coaching" Dr. John Gottman ın duygusal zeka ve ebeveynlik stilleri hakkında yaptığı araştırmalar sonucu geliştirdiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çocukların duyguları anlamalarını ve başa çıkabilmelerini sağlayan empatik bir iletişim metodunu içerir.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/msg-code-afg

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Özne Olan Öğretmenler, Özne Olan Öğrenciler

Özet : Bu sunumda, katılımcı öğretmenlerimiz 'Özne Olma' kavramını sorgulayarak, öğrenme ortamlarında öğrencileri nasıl daha yetkin hale getirebileceğimiz hakkında beyin fırtınası yapma ve 'Özne Olma' kavramı hakkında yeni bakış açıları kazanma fırsatı bulacaklar.

Seviye : Tüm Öğretmenler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/org-ftzk-rgn

Oturum : OTURUM4

Derslik : Çevrim içi

Saat : 14:00-14:30

Konu : Crossroads Uygulaması

Özet : Anaokul ve İlkokulda Crossroads uygulamasının örneklerle anlatımı, yapılan etkinlikler ve sürecin işleyişi.

Seviye : Anaokulu - İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation