Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 2. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/yqy-xycv-oxn

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Ergenlik-Ekran-Pandemi

Özet : Çocuklukla yetişkinlik arasındaki fırtınalı dönem olan ergenlik döneminde ergenin duygusal dalgalanmaları ve kimlik arayışı Pandemi sürecinde ergenlik döneminin sancıları ile uğraşan gençleri ekran bağımlılığından korumak için onlara nasıl destek olabiliriz?

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/psx-wdqp-zji

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : "Esrarengiz Kelimeler" le Türkçede Steam

Özet : STEAM anlayışı sayısal bilimleri ve sayısal içerikleri kapsarken biz bu bakış açısının dışına çıkarak Türkçede de uygulanabilir olduğunu düşünüp çalıştık. Çocuklarımız okumuş oldukları kitabın (Esrarengiz Kelimeler) bazı bölümlerini baştan yazıp, kitaba yeni karakterler ekleyip Türkçenin farklı beceri alanlarında kendilerini bir kez daha gördüler. Kitabımız için yeni bir karakter belirleyip o karakteri kitaba dahil ettiler ve yazı yazdılar. Karakterleri 3 boyutlu bir ürün olarak tasarladılar. Bu ürünleri de sergileme fırsatı bulduk. Kitabımızın yazarı Almila Aydın la yaptığımız söyleşide yazarımız da çok beğendiğini belirterek bizlerden ürün fotoğrafları ve yazı çalışmalarımızın örneklerini istedi. Disiplinler arası bir çalışma olduğu gibi farklı zeka gruplarını da desteklemiş olduk.

Seviye : 7. Sınıf

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/smw-wvde-hkr

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : eTwinning

Özet : Program Akışı: 1. Bölüm: eTwinning nedir? eTwinning Portalı ve Amaçları eTwinning içeriği ve araçları nelerdir? 2. Bölüm: Neden bir eTwin’ci olmalısınız? Faydaları nelerdir? Proje Özellikleri ve Çeşitleri 3. Bölüm: 2020-2021 eğitim- öğretim yılında kuruculuğunu yürüttüğümüz eTwinning projelerimiz “Minik Tasarımcılar “eTwinning projesi “ Oyun Hayattır” eTwinning projesi

Seviye : Başlangıç

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/drn-bkjf-dvr

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Masal Anlatıcılığı

Özet : MASALLAR NEDEN ÖNEMLİDİR? ANLATI SANATI VE ANLATICININ ÖZELLİKLERİ. MASAL, EĞİTİMDEKİ HANGİ ETKİNLİKLER İLE NE ŞEKİLDE BİRLEŞTİRİLEBİLİR? MASAL ANALİZİ ETKİNLİĞİ ÖRNEK BİR ANLATI İLE KAPANIŞ.

Seviye : Anaokulu - İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/xua-umuq-tdz

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Global Issues

Özet : Küresel Sorunların yabancı dil derslerinin bir parçası olarak konumlandıran yapısıyla Global Issues planlaması, lise öğrencilerinin gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/odw-ddxf-nin

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Düşünmeyi Öğret Aklı Özgürleştir (P4C Eğitiminin İlkokul ve Lise Müfredatına Uygulanması)

Özet : Neyi, nasıl, neden düşündüğünün farkında olma isteği 21. YY toplumunun en büyük problemlerinden biri olarak çözümlenmeyi beklemektedir. Karşılaşılan problemlere çözüm bulabilmek adına farkındalığın arttırılması şarttır. Kalıp düşüncelerimizin farkında olabilme, değerleri fark edebilme, eleştirel düşünmeyi sağlayarak çıkarımlarda bulunabilme küçük yaşlardan itibaren sahip olunması gereken ve geliştirilmesi elzem bir durumdur. Çocuklarla felsefe (P4C), içinde barındırdığı 4C ile (eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi, özenli düşünme) ezbere dayalı bir sistemden kurtulmamızı sağlayan 21. YY toplumunun beklentilerine karşılık verebilecek bir eğitim modelidir. Hem yurt içi hem yurt dışında yapılan araştırmalar da gösteriyor ki çocuklarla felsefe eğitimini alan öğrencilerde, bilişsel ve sözel becerilerin geliştiği bu anlamda da P4C eğitiminin, sosyal ve sayısal dersleri anlama, anlamlandırmaya olanak sağladığını söyleyebiliriz. Güçlü bireylerin varlığı güçlü toplumların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Güçlü toplumlar da kendini ifade edebilen, yargıda bulunmaktan kaçınmayan, toplumsal değerleri koruyan ve yenilerini inşa edebilen bireylerle mümkün olabilmektedir. P4C eğitimi sadece düşünmeyi değil, düşüncede olanı yaşantıya aktarmayı da sağlamaktadır. Bu çalışmada çocuklarla felsefe dersinin nasıl uygulandığı ne olduğu ne olmadığı anlatılacaktır. Çocuklarla felsefe soruşturmalarının ilkokul ve lise müfredatıyla bütünleştirilerek nasıl bir yarar sağlayacağından bahsedilecektir.

Seviye : İlkokul, Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/fkz-yxah-tmk

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Yazsam Roman Olur - Yazma Teknikleri

Özet : Lise öğrencileri için yazma atölyesi niteliği taşıyan çalışma, edebiyat ve Türkçe öğretmenleri başta olmak üzere, yazıya ilgili duyan herkese faydalı olacak öneriler içeriyor.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/swm-wpyo-avz

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Google Araçları İle Dijital Kaçış Oyunları Tasarımı

Özet : Bu oturumda Google araçlarını (Google Siteler & Google Formlar & Google Slaytlar & Google Dokümanlar vb.) kullanarak oluşturduğumuz web sitesi üzerinde tasarlanan Dijital Kaçış Oyununu anlatacağız. Öğrencilerin derse katılımını destekleyecek bu eğlenceli ders tasarımının nasıl işlediğini ve hazırlanış sürecini paylaşacağız. (Kaçış oyunu Matematik disiplininde tasarlanmış olup, tüm branşların katılımına açıktır. )

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/msn-bioj-jcx

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Hayal Gücüne Yolculuk Yapmak: Destination Imagination

Özet : Dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu "Destination Imagination" Türkiye de de "Hayal Gücüne Yolculuk" adıyla varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada okulumuzdaki Destination Imagination Kulübünün faaliyetlerini nasıl sürdürdüğü; her görevin disiplinlerarası bir çalışma yürütmeyi gerektirdiği; süreç ve proje yönetimi, yaratıcılık, esnek düşünme gibi beceriler kazanmak için ne kadar yararlı olduğu aktarılacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/owz-uggm-jnt

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Pandemi Dönemi Ruh Sağlığı ve Okul Psikolojik Danışmanlığına Yansımaları

Özet : Pandemi döneminde ortaya çıkan belirsizlik, stres ve kaygıyı tetikleyerek ruh sağlığı üzerinde önemli etkiler yarattı. Yaşanılan bu süreç gerek ebeveynlerde gerek çocuklarda duygusal ve davranışsal olarak kendini gösterdi. Bu sunumda pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ele alınacak olup bu konunun okul psikolojik danışmanlığı uygulamalarında nasıl kendine yer edinebileceğine dair önerilerde bulunulacaktır.

Seviye : Tüm Seviyeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nvk-jran-szo

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Eğitimde Oyunlaştırma

Özet : Lise kademesindeki ara sınıf öğrencilerine coğrafyayı sevdirmek ezberden ziyade oyunlaştırarak öğrenciye bilgiyi aktarmak

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zjb-asui-kbc

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Math Their Way

Özet : PYP sorgulama ünitelerimize entegre edilerek "Math Their Way" ekinliklerinden uygulamalı örnekler.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/rvg-pcxz-nhs

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Bulut Gözlemciliği

Özet : Gündelik hayatta sıklıkla gördüğümüz bulut tiplerinin her biri bizlere bir hava olayı hakkında ya da yakın zamanda gelişecek hava olayları hakkında bilgi verir. Bu çalışmada bulut tiplerini tanıyarak, gündelik hayatta basit gözlemlerle hava olayları hakkında yorum yapmayı öğreneceğiz.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ama-gypc-mri

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Neden Proje Tabanlı Öğretim ?

Özet : Fen ve Teknoloji dersinde işlenen konulardan biri olan sindirim sisteminin öğrenilme sürecinde konuların içselleştirilmesini sağlamak, kazanımların kullanımını yaşamsal beceriye dönüştürmek, öğrenme ortamına aktif olarak katılmalarını sağlamak için proje tabanlı eğitim yöntemi uygulanmıştır. Uygulamanın içinde sorgulamaya ve araştırmaya dayalı laboratuvar etkinliklerine de yer verilmiştir. Uygulamanın amacı öğrencilerin sindirim sistemi konusunda projeler hazırlayarak bilim insanlarının çalışma prensiplerini ve bilgiye ulaşma yollarını anlamlı bir ortamda, kişinin aktif katılımı ile öğrenmelerini sağlamaktır. Yapılan uygulamada proje tabanlı öğrenme ve enformasyon aktarımı yapılmıştır. Hedef öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/jvg-gnoq-nhh

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Developing Learning Skills in Students

Özet : Examples of strategies and in class acitivities that will foster 21st century skills; thinking,research, social, communication and self-management skills in students.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/nbs-jymk-ojn

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Pandemi Sonrası Okula Uyumu Kolaylaştırıcı Sınıf İçi Uygulamalar

Özet : PDR ve tüm alan derslerinde uygulanabilecek, pandemi sonrası okula dönüşte öğrencilerin kaygılarını azaltmaya, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeye yönelik uygulama örnekleri paylaşılacaktır.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/wrt-brre-udu

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Anaokulunda Bir Sorgulama Ünitesi

Özet : "Dünyanın İşleyişi" temamızda yer alan "Dünyanın Hareketleri Canlıların Eylemlerini Etkiler" ana fikirli sorgulama ünitesinin kavram, öğrenme yaklaşımları, öğrenen profilleri özelliklerinin de yer alarak nasıl işlendiğinin sunulması.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/hua-ryor-rru

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Eğitimde Dijital Dönüşüm Yolculuğuna Hazır Mısınız?

Özet : Tüm dünya sürekli değişim ve dönüşüm halindeyken, eğitim sisteminin değişmemesi mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz devrim niteliğindeki hızlı teknolojik çağa ayak uydurabilmemiz için eğitimde dijital dönüşüm şarttır. Şüphesiz ki toplumu şekillendiren biz öğretmenlerin bu değişime kayıtsız kalması beklemez. Peki bizler bu değişime ayak uydurabiliyor muyuz? Eğitim hızla dijital hale gelirken biz bu dönüşümün ne kadar içerisindeyiz? Eğitimde Dijital Dönüşüm yolculuğuna gelin birlikte çıkalım.

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/htq-aygn-ntq

Oturum : OTURUM2

Derslik : Çevrim içi

Saat : 12:30-13:00

Konu : Yoga ve Fizik : Hayat Sana Ne Anlatıyor?

Özet : Ateş, Toprak, Hava, Su. Duygular elementlerle konuşur. Her element bir duyguyu hatta davranışı temsil eder. Elementleri dengeleyerek bir davranışı deneyimi ve sonucu değiştirmek mümkün mü? Elbette mümkün. Öğrendiğinde kendi hikâyenin izleyicisi değil, yazarı olursun.

Seviye : Tüm Seviye

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation