Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 1. OTURUM

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Oyunlarla Öğren

Özet : Sunumda, "Okul öncesinde oyunun önemi nedir?", "Oyun hayatımızı ne derecede etkiler? İçeriği nedir?" ve "Okul öncesinde oyun nasıl uygulanır?" sorularına yanıt aranacak ve örnek uygulama yapılacaktır.

Seviye : Okul Öncesi

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Tarım Ürünlerinin Tarihsel Yolculuğu

Özet : Çalışmada günümüzde vazgeçemediğimiz bazı ürünlerin anavatanlarından dünyaya yayılış öyküsüne değinilecektir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : "Anaokulunda Eylem Dolu Bir Yıl"

Özet : Sunum, İSTEK Kemal Atatürk Anaokulunda eğitim alan 6 yaş öğrencilerinin yıl boyunca sorgulama yaptıkları farklı PYP temaları ile ilgili gerçekleştirdikleri eylemlerden örnekleri kapsamaktadır.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Bir Sorgulama Ünitesinin Planlama Ve Uygulama Süreci

Özet : Bir sorgulama ünitesinin planlanma sürecinin paylaşılması ve uygulama kısmındaki yöntem, teknik ve yaklaşımların örneklerle anlatılması.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Beden Eğitimi Dersi Ve Ib Pyp

Özet : Beden Eğitimi Dersi ile PYP kazanım ve becerilerinin Olimpik spor branşları ve olimpizm felsefesi ile örtüşmesi. Katılımcılar IB PYP ile olimpik branşların birlikteliği hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Every Learner İs Unique: Differentiation İn The Pyp Classroom

Özet : The presentation will focus on how to deliver interconnected activities based on student requirements in order to ensure that all students have a similar understanding of a skill or concept. Examples and strategies will be demonstrated to guide teachers in successfully implementing differentiation.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Girisimcilik Ve İnovasyon

Özet : Öğrencilerin kariyer arayışlarında olumlu davranışları destekleyen ve iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla, yenilikçi düşünme tarzını benimsemelerini teşvik eden etkinlikler hakkında bir paylaşımdır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Etwinning

Özet : eTwinning platformunda yapılacak projelerin ve platformun tanıtımı

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Sınıf İçi Etkinliklerde Disiplinler Arası Uyarlama

Özet : Bu etkinlik sanat disiplinleri arasında uyarlama çalışmalarının nasıl uygulanabileceğine dair bir etkinliktir. Özelikle yaratıcı yazma etkinliklerinde kullanımı oldukça etkili olan bu etkinlikte belli bir sanat dalına ait bir yaratının başka bir sanat dalına dönüştürülmesi etkinliğin odak noktasıdır. Etkinlik dönüştürülecek disiplin hakkında bilgi verilmesi ve ardından uygulama şeklinde gerçekleştirilir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Kuantum Dolanıklılığı

Özet : Evrendeki her şey zıttı ile vardır. Pozitif ne kadar pozitife giderse, negatif o kadar negatife gider. Bu sunumda kuantum dolanıklılığı anlatılacaktır.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Günümüz Teknoloji Kullanımı

Özet : İlkokul öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre teknoloji kullanımları ve içinde bulunduğumuz süreç hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuzun öğrenciler üzerinde yapılmış nitel çalışma sonuçları paylaşılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Uluslararası Sınavların Tanıtımı Ve İçeriği

Özet : Uluslararası sınavların içeriği, sınavların yapıldığı tarihler, sınav merkezleri ve sonuçlara göre takip edilmesi gereken adımlar hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Seviye : Lise Ve Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Matematiksel Modelleme

Özet : • Matematiksel model ve modelleme arasındaki farklar nelerdir? • Modellemede hedef ve aşamalar nelerdir? ( Bu aşamaların Polya’ nın problem çözme aşamalarıyla ilişkisi nedir? • Ders içeriğinde modellemeye vakit ayırmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? • Crossing River Problemi modelleme ile nasıl çözülür? • Bu yıl 2.si yapılan istek okulları matematiksel modelleme yarışmasında öğrencilerimizin geçmiş tecrübeleri nelerdir ve çalışmalar süresince öğrencilerimize nasıl rehberlik edebiliriz?

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Yogun Bir Ders Anlatimi Sonrasi Sesimizi Nasil Zinde Tutariz ?

Özet : Yoğun ders anlatımlarında sesimizi nasıl zinde tutarız?

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Suskunluk Sarmali

Özet : Bir kişinin/grubun savunduğu fikir, mensubu olduğu toplumun ‘genel-geçer’ kabul ettiği görüşlere uygun değilse, bu kişi toplumdan dışlanma korkusu nedeniyle konuşurken kendini kısıtlar veya fikrini söylemekten vazgeçer. Ayni durumu egitim-ögretimin her kademesinde goruruz.Bu durumun tanimi ve basa cikma yollari ile ilgili minik bir sunum hazirlayacagiz

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Eğitimde Dijital Dönüşüm

Özet : Tüm dünya sürekli değişim ve dönüşüm halindeyken, eğitim sisteminin değişmemesi mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz devrim niteliğindeki hızlı teknolojik çağa ayak uydurabilmemiz için eğitimde dijital dönüşüm şarttır. Şüphesiz ki toplumu şekillendiren biz öğretmenlerin bu değişime kayıtsız kalması beklenemez. Peki bizler bu değişime ayak uydurabiliyor muyuz? Eğitim hızla dijital hale gelirken biz bu dönüşümün ne kadar içerisindeyiz?

Seviye : Tüm Kademeler

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki :

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrimiçi

Saat : 11.15-11.45

Konu : Yeni Nesil Ödevler

Özet : Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında öğrencilerimizin yıl içinde okudukları kitaplara dayalı ortaya çıkan NFT, Minecraft, Podcast gibi dijital içerikler ile bez çanta, bardak, tablo, ayraç, tshirt-sweatshirt, rozet gibi el becerisine dayalı somut ürünlerin öğrenci örnekleri paylaşılacaktır. Eserlerden ortaya çıkan ürünler tüm branşlar için örnek ve kaynak olarak kullanılabilecektir.

Seviye : Lise Ve Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation