Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Konuşmacılar - 1. OTURUM

Toplantı Linki : meet.google.com/yrq-uwvm-nmv

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Öğrenmeye Davet Eden Öğrenme Ortamları Oluşturma

Özet : Öğrenme ortamı, öğrencilerin öğrendiği çeşitli fiziksel mekanları ve sosyal duygusal bağlamları ifade eder. Öğrenme ortamlarımız, bizim öğrenmeye ve öğretmeye yaklaşımımızı temsil eder. Öğrenmeyi üst düzeye çıkarabilmek için; öğrencilerin ihtiyaçları ve ortak hedeflerimiz doğrultusunda öğrenme ortamlarını düzenlememiz gerekir. Sunumda öğrencilerin özne olduğu öğrenme ortamlarını oluştururken dikkat edilmesi gerekenler örneklerle paylaşılacaktır. Katılımcılar öğrenme ortamlarıyla ilgili dönüşümlü düşünme ve yeni fikirleri değerlendirerek eyleme geçme fırsatı da bulacaktır.

Seviye : Anaokulu - İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/rkf-wtku-eqx

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Öğrencilerin Duygusal Regülasyonuna Yönelik Stratejiler

Özet : Öğrenciler okulda sürekli duyusal uyaranlara maruz kalırlar. Örneğin; bahçede, yemekhanede yüksek ses, sınıflarda ve koridorlardaki görsel materyaller vb gibi. Duyusal girdiyi işlemede zorluk çeken öğrenciler ise yoğun uyaranlara maruz kalırken hareketsiz durmakta, sınıf içi etkinliklere katılmakta ve akranlarıyla sosyal etkileşimde bulunmakta zorlanırlar. Her yerde yapılacak esneme hareketleri ile öğrenciler duygusal regülasyonu sağlayabilir. Bu sunumda her yerde yapılabilecek esneme hareketlerinin öğretmenlere anlatılması ve böylece okul ortamında bu egzersizlerin kullanılarak öğrencilerin duygusal regülasyonuna destek olunması amaçlanmaktadır.

Seviye : Anaokulu - İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/cmi-ifmw-bju

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Okuma Çemberi Yöntemiyle Roman Analizi

Özet : Bu çalışmada Necib Mahfuz’un “Karnak Kafe” romanı okuma çemberi yöntemiyle analiz edilecek ve okuma çemberinin okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisi yapılan araştırmalar üzerinden ele alınacaktır. Okuma çemberi fikri ülkemizde pek de yaygın olmayan “kitap kulübü” uygulamasına dayanmaktadır. Kitap kulübünde aynı kitabı okuyan kişiler belli aralıklarla bir araya gelerek kitabın okunan bölümlerini tartışırlar. Okuma çemberi, bu kulübün okulda uygulanmasının faydalı olacağını düşünen öğretmenlerin ürünüdür. Okuma çemberini ilk uygulayan 1982 yılında Karen Smith, bu ismi ilk kullananlar ise 1984 yılında Kathy Short ve Gloria Kaufman olmuştur. Okuma çemberi, öğrencilerin seçtikleri kitaplara göre oluşturulan gruplarda, bireysel olarak okudukları bölümleri belirli aralarda tartıştıkları bir öğretim yöntemidir. Okuma çemberinde öğrenciler farklı rollerle yer alırlar ve tüm roller birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayıcıdır. Ben bu rolleri, haritacılar, sanatçılar, sözcük avcıları, kitap uzmanları ve bağ kurucular şeklinde düzenledim. Bu çalışmada öğrenciler bu rollerden oluşan gruplara dahil edilerek yönergeye göre hazırlıklarını yaparlar. Birlikte aldıkları rolün görevlerine uygun olarak kitap üzerine tartışır, araştırma yapar ve bunun sunum haline dönüştürürler. Belirlenen süre içinde tamamlanan sunumlar önceden planlanan tarihte sunulur. Okuyucu tepkisi teorisine (Rosenblatt, 1978) göre, birey kitabı kendi yaşantısına göre anlamlandırdığı için okunan kitaptan herkes farklı şeyler anlar ve kazanır. Okuma çemberinde, yapılan tartışma toplantıları aracılığıyla, herkes kitapla ilgili kazanımlarını birbiriyle paylaşmaktadır. Böylece öğrenciler, farklı bakış açıları hakkında bilgi sahibi olurlar (Aktaran: Tracey & Morrow, 2006).

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/hmb-ykgk-gug

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Akıl-Zeka Oyunları + Matematik = Esnek Zihin

Özet : Akıl-Zeka Oyunları dünyasının Matematik disiplini ile ilişkisi her geçen gün daha da güçleniyor. Sayısal akıl yürütme becerilerinin çok önemli olduğu günümüzde uluslararası oyun yazarları (ki içlerinde Matematikçiler in de yoğun olduğu aşikar) Matematik ile Akıl-Zeka Oyunları bileşkesinde oyunlar tasarlıyor, eğitimlerde uyguluyor, ulusal programlara entegre etmeye çalışıyor. Bu atölyede Matematik kazanımları ile örtüşen oyunlardan bir seçki yapılacak, akademik başarıya katkılarından bahsedilecek, 21. Yüzyıl becerileri ile ortak yönleri vurgulanacak, derslerde kullanımına yönelik ipuçlarına değinilecek, uygulamalar yapılacak, keyifli bir öğrenme yolculuğuna çıkılacak. Şimdiye ve geleceğe dair her geçen gün belirsizleşen dünya düzeninde esnek zihin becerileri ile daha güçlü Matematik eğitimi tüm insanlığın hakkıdır.

Seviye : Sınıf Öğretmenleri, Matematik Öğretmenleri Ve Akıl-Zeka Oyunları Dünyasına İlgi Duyanlar.

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/jzk-ctin-btz

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Dünüm Bugünüm Kültürüm (eTwinning Projesi)

Özet : Çocuklarımızın dijital ortamlarda sıkça bulundukları günümüzde dijital araçların kullanımıyla zenginleştirilen kültürel farkındalık uygulamalarıyla öğrenme ortamı eğlenceli hale getirilmiş, kültürel bilincin oluşması hedeflenmiştir. Projemiz 4 farklı ilden 9 ortağın yer aldığı, ilkokul çağı 7-11 yaş grubuyla gerçekleştirilen bir eTwinning projesidir. Projeye 2.sınıf öğrenci grubumuzla katkı sağladık. Projemizde, öğrenci merkezli etkinlikler ve dijital uygulamalar aracılığıyla öğrencilerimizde tarihi ve kültürel değerlerimize yönelik farkındalık sağlamak amaçlanmıştır. Uzaktan eğitim sürecini yaşadığımız dönemde öğrencilerimiz projemiz ile birlikte dijital ortama daha çok adapte olup teknolojik becerilerinin gelişimine katkı sağlamıştır. İlkokul müfredatına entegre edilerek hazırladığımız etkinlikler, öğrencilerimizin öğretim programı kazanımlarını edinmelerine katkı sağlayarak proje tabanlı öğrenme modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Uzman katılımlı Webinarlarla öğrencilerimizin sosyo-kültürel, iletişim, özgüven becerilerine; aylık planlanan etkinliklerle ise bilişsel, yaratıcı, çok boyutlu becerilerin artmasına katkı sağlanmıştır. Proje sonunda öğrencilerimiz, kültürünü daha iyi tanıyarak kendilik bilinci; farklı kültürlerle tanışarak da farklılıklara saygı ve hoşgörü hususunda gelişmiş ayrıca teknolojik, üretkenlik, sorumluluk, iş birliği, sosyal ve kültürel farkındalık becerilerinde gelişim gözlenmiştir.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/bmh-awrw-buq

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Farklılaştırılmış Öğretimde Uygulanan Yöntem ve Strateji Örnekleri

Özet : Bu eğitimde farklılaştırmış öğretimin ne olduğu anlatılacak ve farklılaştırılmış öğretim yapmakta kullanılan okuma çemberi, öğrenme merkezleri, RAFT(Rol, İzleyici, Format, Konu) ve basamaklı öğretim isimli yöntem ve stratejiler uygulama örnekleri ile tanıtılacaktır.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/odc-tmia-mpt

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Pandemi Sürecinde Çevrimiçi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları

Özet : Mart 2020 tarihinden itibaren tüm dünyayı etkilemiş olan korona salgını, biz Psikolojik Danışmanların da daha teknolojik ve güncel kalmasını sağladı. Bu oturumda Mart 2020 - Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçinde öğrencilerimize ve velilerimize uygulanmış olan İlkokul Psikolojik Danışmanlık çalışmalarına yer verilecektir.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/koh-tywo-tby

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Oyna,Eğlen,Öğren

Özet : Erken öğrenenler çevrelerini sarmalayan Dünya´yı keşfetmek için oyunu bir araç olarak kullanırlar.

Seviye : Anaokulu

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ksw-giku-vfw

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Serbest Sorgulamaya Dayalı Tasarımcı Öğrenci

Özet : Serbest sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilerin merak ettiklerine ve ilgilerine göre kendi sorumluluklarını sahiplendikleri bir öğrenme stratejisidir. Geleneksel ya da yapılandırılmış bir öğretimin aksine amacının, sürecinin ve ürününün öğrenci tarafından belirlendiği bir yöntemdir. Öğrenciler disiplinler arası ve akranlarıyla işbirliği içerisinde öğrenme yolculuğuna çıkarlar. Öğrencilere yöneltilen “Çevrenizde gözlemlediğiniz varlıkların sorunlarını çözmek için bir öneriniz var mı? Hazırlayacağınız bir ürünle ya da kampanyayla insanları bilinçlendirebilir misiniz ya da bilgilendirebilir misiniz?” vb. sorularla başlayan beyin fırtınası ile başlayan süreç zaman içinde öğrenciler tarafından derinleştirilerek devam eder. Öğrencilerin araştırmaları sonucunda çözümlenen sorun, ürüne dönüştürülerek öğrenme süreci tamamlanır. Bu yıl çevrim içi oturumlarda, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri; hep birlikte üretmekten keyif aldıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada; öğrenciler ile yürütülen serbest sorgulamaya dayalı tasarımcı öğrencilerin çalışmalarını nasıl aşamalandırdıklarından ve süreci nasıl değerlendirdiklerinden bahsedilecektir. Anahtar sözcükler: Serbest sorgulama, proje, ürün

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/szs-xzui-qsh

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Ünitelerin İşlenişi ve Yapılan Etkinlikler 

Özet : İlkokul düzeyinde bir ünitenin işlenişi, sorgulama döngüsü ile ünitenin incelenmesi, üniteye yönelik etkinlik örnekleri.

Seviye : İlkokul 2.Sınıf Öğretmenleri

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zsd-mxks-mgd

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : How To Use 21St Century Skills İn The Classroom

Özet : 21.yüzyıl becerilerinin derslerde nasıl kullanılacağı ve uygulanması ile ilgili teknikler. /how to use 21st century skills in our lessons and the techniques related to these skills.

Seviye : Kindergarten&Primary/Anaokulu&İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/zdn-sqsg-qsi

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Bireylerde Eğitimin Farklılaştırılması.

Özet : Üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyler tüm dünyada toplumların ilgisini çekmiştir.Bir çok ülkede bu bireylerin eğitimine önem verilmiştir. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar pek çok ülkeden daha ileri düzeydedir. Bu sunumda üstün yetenekli ve üstün zekalı bireylerin fark edilmesi ile beraber eğitimde ne gibi farklılaştırma yapılabileceği yer almaktadır.

Seviye : Tüm Seviye

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/mwe-xyqv-geg

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Tematik Ödev

Özet : Tematik Ödev çalışması, Lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin ödevlendirilmelerinde, belirlenmiş temalara bağlı olarak tasarlanan yeni nesil ödevleri içeriyor, akademik disiplinleri birlikte ele almanın yoluyla ilgili önemli ipuçları veriyor.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ugs-xwkp-kho

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : İlkokul Öğrencileri İçin Düşünme Yöntemleri

Özet : Düşünme Nedir? Düşünme Türleri Nelerdir? Yaratıcı Düşünme nedir ? Yaratıcılıkla ilgili yanlış anlaşılmalar Yaratıcılığın Aşamaları Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Düşünmenin Gelişimini Kolaylaştıran Yollar

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/kwz-azkj-nvw

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Disiplinlerarası Projelerin Efektif Tasarımı ve Teknoloji

Özet : Disiplinler arası öğretim belirli bir kavram, problem ya da konunun farklı disiplinlerin bakış açıları tekrar bir bütün haline getirilmesidir. Bu sunumdaki amaç; disiplinler arası çalışmaların temel kavramları açıklamak, öğrencilere proje süreçlerinde rehber olmanın detaylarını aktarmak ve güncel konulara yönelik olarak teknoloji entegrasyonu ile geliştirilmiş ders içi, ders dışı proje örneklerini aktarmaktır.

Seviye : İlkokul-Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/iex-dbqk-ubj

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : İstetra

Özet : İSTetra programı, ortaokul öğrencilerinin ödevlendirilmelerinde, belirlenmiş temalara bağlı olarak tasarlanan tümüyle dijital yeni nesil ödevler konusunda pek çok örnek içeriyor, akademik disiplinleri birlikte ele almanın yoluyla ilgili önemli ipuçları veriyor.

Seviye : Ortaokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/eyq-gjev-iio

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Sanat, İnsan, Yaşam…

Özet : İnsan doğdu, büyüdü ve çizdi...Korktuğu hayvanları, avlamaya çalıştıklarını, tapındıklarını...Derken hangi ülkenin, hangi milletin insanı olduğu fark etmeksizin ortak bir dil geliştirdi: Sanat! İnsan sanatı, sanat insanı geliştirdi. Taşlardan kağıtlara, resimlerden fotoğraflara, pervane böceği çizimlerinden helikopterlere geçildi. Yazı yazı olmadan önce aslında birer şekildi. İnsan öğrenirken bir elinde kağıt bir elinde kalem hep var oldu. Bu sebeple görsel sanatlar da eğitim sürecimizde var olmaya devam etmektedir. Bu sunumda görsel sanatların ve sanat eğitiminin gerekliliği, insan ve yaşam üzerindeki etkilerini ele alacağız.

Seviye : İlkokul

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ppu-wtqv-tmw

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Coggle İle Kavramlar Eşliğinde Sosyal Bilimler

Özet : Bu sunumda Coggle uygulaması üzerinden kavram haritası oluşturarak bir ders planlaması örneğini yansıtacağız. Öğrencilerin kavramlara ulaşmasının ve kavramlardan yola çıkarak konunun bütününe ulaşmasının sağlanması için basit ancak etkili bir uygulama olan Coggle, sadece sosyal dersler için değil tüm seviye ve alanlarda kullanılabilir.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation

Toplantı Linki : meet.google.com/ayr-yrqi-iwi

Oturum : OTURUM1

Derslik : Çevrim içi

Saat : 11:15-11:45

Konu : Projist

Özet : Proje üretiminde işbirlikli yaklaşımıyla ortak disipliner bir yapıyı ve grup çalışmasını öneren ProjİST, toplumsal duyarlılığı, ürün ortaya çıkarmayı, insanlığın faydasını öne çıkaran yapısıyla multidisipliner bir program.

Seviye : Lise

Sunumu değerlendirmek için tıklayın/Click to evaluate the presentation