Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Ana Konuşmacılar

Youtube Canlı yayın linki: : https://istek.link/paykonkapanis2021

Youtube Live link (English) : https://istek.link/paykonkapanis2021eng

Oturum / Session : Ana Oturum / Main Session

Derslik / Class : Çevrim içi / Online

Saat / Time : 14:45-15:45

Konu / Subject : Çocuklar İçin Bir Türkiye Hayali / A Dream of Turkey for Children

Seviye / Level : Tüm Öğretmenler / All Teachers