Sunumlara Giriş / Introduction to the Presentations


Ana Konuşmacılar

Youtube Canlı yayın linki: : https://istek.link/paykonacilis2021

Youtube Live link (English) : https://istek.link/paykonacilis2021eng

Oturum / Session : Ana Oturum / Main Session

Derslik / Class : Çevrim içi / Online

Saat / Time : 10:00-11:00

Konu / Subject : Salgın Sürecinde Eğitim Dünyası "Eğitim İçi Çevrim Dışı" - Education World During the Pandemic "In Education Offline"

Özet / Summary : **There will be a simultaneous translation.
Salgın sürecinde eğitiminin işleyişi, öğretmenlerin hazırlığı, öğrencilerle iletişim, uzaktan eğitimin hayatımıza dahil oluşu ve bu süreçte dünyadaki eğitimin durumu.
The operation of education during the pandemic, the preparation of the teachers, communication with students, the inclusion of the online education in our lives and the state of education in this world in process.

Seviye / Level : Tüm Öğretmenler / All Teachers